Blockchain kan ge sjöfartsindustrin renare olja
06. februari 2019

Blockchain kan ge sjöfartsindustrin renare olja

Tekniken bakom Blockchain kan användas till mycket mer än kryptovaluta som Bitcoin. Tillsammans med tre partner har Karim Jabbar grundat firman Blockchain Labs for Open Collaboration (BLOC), som bland annat undersöker hur Blockchain kan användas i sjöfartsindustrin. Det ser lovande ut även om affärsmodellen låter vänta på sig.

Av Laura Engstrøm

Karim Jabbar har precis kommit hem från Singapore. Där är han ofta. För Singapore är en av världens största hamnar. Det är här som en stor del av de containerfartyg som fraktar varor från öst till väst fyller på nytt bränsle. Och just bränslet är ett problem. För det försämras flera gånger på vägen från fatet till tanken.

”Problemet är att det är svårt att spåra var bränslet kommer ifrån eftersom oljeindustrin är genomsyrad av kohandel och privata kontrakt, och det finns många mellanhänder. Det sker mycket fixande och trixande på vägen för att öka eller minska värdet på bränslet”, säger Karim Jabbar och fortsätter:

”Ett av sätten är att blåsa in luft i oljan för att förtunna den så att partikelmätningarna reduceras. Inom branschen kallas det ”cappuccino-effekten”. Problemet är att den typen av bränsle förstör motorerna så att fartygen riskerar att drabbas av motorhaveri”, säger han.

Rederierna är naturligtvis intresserade av att undvika att deras fartyg havererar på grund av dåligt bränsle. Det svåra är att hitta de ansvariga när det finns så många mellanhänder.

”Därför tittar vi på hur vi kan använda Blockchain-tekniken för att kvalitetssäkra den olja som tankas”, säger Karim Jabbar, som är partner på firman BLOC (Blockchain Labs for Open Collaboration).

Omöjligt att fuska med Blockchain

Med Blockchain kan man via en applikation registrera kvaliteten hos bränslet varje gång det byter händer. Blockchain är en kedja av digitala block som är hopkopplade med kryptografi. Varje block innehåller en kryptografisk länk till det föregående blocket.

Därmed är det praktiskt taget omöjligt att ändra tidigare transaktioner, och transaktioner mellan två parter registreras effektivt och transparent.

”Problemet är att kvalitetskontrollerna av bränslet sker på manuell väg. Och där det finns människor inträffar det fel. Så nu håller vi workshoppar i Singapore med våra olika partners för att hitta en metod för att lösa problemet”, säger Karim Jabbar.

Snart blir rederierna och oljeindustrin dock tvungna att få ordning på sin data – i alla fall om fartygen går i hamn i EU. År 2020 träder nämligen en ny lag i kraft som innebär att fartyg, precis som flyget redan gör, ska rapportera hur mycket CO2 de har släppt ut på sin väg.

”Registrering av CO2 kan ju göras på många sätt. Det kan vara manuella procedurer eller andra rapporter, men tanken är ju att CO2-utsläppen ska sänkas och att fartygen så småningom ska gå över till alternativa former av bränsle”, säger Karim Jabbar.

Osäker affärsmodell

Hur en affärsmodell ska utvecklas med hjälp av nya Blockchain-applikationer återstår fortfarande för BLOC att lösa. BLOC har fått finansiering från Lloyd Register Foundation som är ett internationellt organ för fartygsklassificering, i syfte att utveckla tre teknikdemonstrationer baserade på Blockchain-teknik. Bland annat en applikation där man kan se resultaten av laboratorietestning av bränsle innan fartyget tankas.

”Vi håller på att bygga upp en infrastruktur och måste undersöka om det över huvud taget är något som parterna sinsemellan kan enas om innan vi talar om ägarskap av de specifika applikationerna. Vi vill gärna utforma det som en öppen teknik som parterna kan använda, men någon måste ju uppdatera och underhålla systemet, och vem ska göra det? Antingen kommer de enskilda aktörerna inte vilja vara med, eller också vågar de inte på grund av konkurrensaspekten”, säger Karim Jabbar.

”Det är en något mer omständlig affärsmodell än att säga: Nu bygger jag applikationen och så säljer jag den. Det skulle vara lite som att sälja bilar innan det fanns anlagda vägar. Så vi får se vilka idéer som dyker upp i kölvattnet av det här, och så kanske vi kommer att kunna vara med och marknadsföra idén”, fortsätter Karim Jabbar.