Christian-Bonde-Jacobsen
08. oktober 2019

EG förstärker ledningen för att förverkliga tillväxtstrategin

EG högprioriterar tillväxt genom förvärv av andra programvaruföretag. Från och med den 1 oktober har därför EG anställt en Vice President för Mergers & Acquisitions som ska ansvara för framtida förvärv inom koncernen.

Med tre uppköp av programvaruföretag inom loppet av de fyra senaste månaderna och tillsättningen av Christian Bonde Jacobsen på den nya befattningen som Vice President för M&A rustar sig EG för ett antal framtida förvärv.

- Vi har anställt Christian Bonde Jacobsen som Vice President för att professionalisera förvärvsprocessen och avlasta resten av organisationen. Med tre uppköp under de första fyra månaderna med vår nya ägare Francisco Partners har vi verkligen haft fullt upp. Det har inte gått obemärkt förbi och därför har vi anställt en erfaren profil som kommer att ansvara för förvärv på heltid, berättar CEO Mikkel Bardram, EG.

Genom prioriteringen av M&A-delen besitter nu EG kapaciteten när möjligheter till nya förvärv dyker upp, och med Francisco Partners som ägare finns tillräcklig köpkraft även för större förvärv.

- Kapital är alltså inte en begränsning. Det viktiga är att identifiera rätt förvärvskandidater och att vi har den interna kapaciteten att ta oss an ett företag, säger Mikkel Bardram.
 

Vilken typ av företag förvärvas?

EG är framför allt intresserade av att köpa upp programvaruföretag som redan är starka inom sitt område på marknaden:

- Det ska vara ett nytt produktområde eller ett företag som passar våra befintliga affärsområden, och det ska ha sina egna immateriella tillgångar. Och det ska gärna vara ett företag som verkar på en marknad som växer och har en position där vi kan bli en betydande aktör, säger Christian Bonde Jacobsen som är EG:s nye Vice President för M&A. Christian Bonde Jacobsen har 10 års erfarenhet som rådgivare på stora banker som HSH Nordbank, SEB och Nordea, bland annat inom företagsförvärv och -avyttringar. Han har även arbetat två år hos Mærsk Energy inom separation av affärsenheter.

- För att hitta företagen kommer vi att gå tillväga på samma sätt som hittills. Många gånger uppstår möjligheterna tack vare att personer inom EG känner till vissa företag eller ser dem som seriösa. Det är en metod som har fungerat bra och jag kommer att samarbeta med enheterna inom EG, vilka kommer att stå för granskningen och dessutom samarbeta med ett nätverk av rådgivare, fortsätter Christian Bonde Jacobsen.

- Jag tycker verkligen att det är spännande att vi får möjlighet att bygga ut, med EG som plattform för en rejäl expansion.

Läs mer om EG