EG Global Compact 2019
14. oktober 2019

EG ställer sig bakom FN:s Global Compact

EG stödjer aktivt FN:s Global Compact, som består av tio principer för hur man leder företag på ett ansvarsfullt sätt.

Detta framgår av EG:s årsrapport till FN:s Global Compact, ”Communication on Progress 2019”, där det beskrivs hur företaget har arbetat med de tio principerna för hur man leder ett företag på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och anti-korruption.

 

Ökat fokus på de 17 globala målen

I år har EG dessutom beslutat sig för att matcha kraven gällande god företagsledning med intentionerna i FN:s 17 globala mål, berättar EG:s CEO Mikkel Bardram:

– Vi befinner oss i en situation där alla goda krafter måste mobiliseras för att tackla de utmaningar som världen står inför. I och med kravet på att Danmark före år 2030 ska minska sina totala koldioxidutsläpp med 70 % måste vi alla göra en extra insats, säger Mikkel Bardram:

– Därför har vi i årets rapport valt att göra vårt arbete med Global Compact och de 17 globala målen tydligare genom att identifiera 25 insatser vi vill fokusera på under det kommande året. Alla de här insatserna stödjer arbetet med de 17 globala målen vilket gynnar både EG som företag, EG:s medarbetare och samhället i stort.

 

Dialog om CSR-arbetet

Under de kommande åren kommer EG dessutom att bjuda in till en dialog med medarbetarna kring hur man tillsammans kan jobba mot att bli ett ännu mer hållbart och socialt ansvarstagande företag.

– EG ska som ansvarstagande företag agera på ett sätt som stödjer en mer hållbar utveckling med hänsyn till de ekonomiska krav vi som företag har på oss. För att ytterligare förstärka den gröna agendan vill vi gärna involvera medarbetarna mer. Därför kommer vi under 2020 att bjuda in till en dialog kring hur vi gemensamt kan minska vår förbrukning och de totala koldioxidutsläppen. Var kan vi spara in på el och vatten? Hur kan vi göra grönare inköp? Kan vi förflytta oss på mer miljövänliga sätt? Frågorna och möjligheterna är många, men vi måste ta samtalet om vi ska kunna leva upp till omvärldens krav och förväntningar, säger EG:s CEO Mikkel Bardram, som uppmanar andra företag till att göra samma sak:

– Ju fler företag som ansluter sig till Global Compact och arbetar aktivt med FN:s 17 globala mål, desto större är chansen att vi når det mål som vi måste nå för både nuvarande och kommande generationers skull.

Global Compact och de 17 globala målen

FN:s Global Compact-mission är att mobilisera en global rörelse bland företag och aktörer för att skapa en bättre värld.

För att kunna förverkliga detta stödjer organisationen företag när det gäller: 

  • Att arbeta på ett ansvarsfullt sätt genom att arbeta aktivt med tio principer för ansvarstagande företagsledning. Principerna  är baserade på internationellt vedertagna konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption.
  • Att arbeta strategiskt för att främja bredare samhällsrelaterade och miljömässiga målsättningar som till exempel FN:s globala mål, som även kallas Sustainable Development Goals (SDG).

Läs mer: EG:s Communication och Progress 2019