New normal
20. augusti 2020

EG: Vad har coronakrisen lärt oss? Fem viktiga insikter om digitalisering

Corona har på rekordtid visat oss hur viktigt det är med digitalisering. Under nedstängningen har både offentliga och privata företag på ett konkret sätt upplevt hur kraftfulla och avgörande digitala lösningar är för att samhället ska fungera och vad det innebär att göra det digitala bungyjumpet. EG har levererat en rad av lösningarna. Här är fem saker vi har lärt oss under coronanedstängningen.

På EG försöker vi samla på oss kunskaper under coronatiden: om vårt sätt att arbeta och om hur vi kan hjälpa våra kunder i de olika branscherna på bästa sätt genom att utnyttja de digitala lösningarna.

Vi vet ännu inte hur länge corona kommer att hålla samhället i sitt grepp. Men det ska inte hindra oss från att dra lärdomar av krisen som kan bidra till att föra oss framåt.

Digitalt kompetenslyft mycket snabbt

För vad kan vi lära oss av nedstängningen? Hur skapar vi det arbetsliv vi vill ha efter coronakrisen?

Ett arbetsliv där de digitala fördelar som många upplever just nu utnyttjas till fullo även efter corona.

Vi har sett att många av våra kunder i flera branscher på bara några få månader har lyckats implementera nya digitala vanor och insett att det inte bara ger ”fördelar”, utan att digitaliseringen är kraftfull och avgörande för verksamheten. Och att man kan hamna på efterkälken om man inte vågar satsa på det digitala.

Har man koll på infrastrukturen och säkerheten kan man utföra en massa arbetsuppgifter var och när man vill. CEO, Mikkel Bardram, EG.

Coronakrisen har inneburit ett stort digitalt kompetenslyft som har skett mycket snabbt. Nästan över en natt klarade väldigt många medarbetare, både hos våra kunder och hos EG, att gå över till att arbeta virtuellt.

EG har levererat en rad lösningar som har hjälpt kunder i både privat och offentlig sektor under nedstängningen.

Fem lärdomar från krisen

Serviceyrken och fysiska butiker har drabbats hårt av nedstängningen och kraven på social distansering samtidigt som det har skett en boom när det gäller allt som händer på digitala plattformar. Det gäller bland annat näthandel, e-utbildning, onlinemöten, rådgivning och webbinarier.

På EG arbetar vi med fem lärdomar från den aktuella krisen. Vi har identifierat möjligheter och utmaningar där vi kan stötta våra kunder.

1. Stora delar av samhället fungerar även om vi arbetar hemifrån

Den viktigaste erfarenheten från krisen är nog att många funktioner, tack vare en välfungerande digital infrastruktur, kan upprätthållas även om medarbetarna arbetar hemifrån.

– Har man koll på infrastrukturen och säkerheten kan man utföra en massa arbetsuppgifter var och när man vill, säger Mikkel Bardram, CEO för EG.

Med de mobila lösningar som EG Construction erbjuder är både proffs och lekmän bättre rustade, eftersom man kan arbeta var man än befinner sig. Att kunna klara av det mesta online och via mobilen sparar tid och ger stor frihet.

1. Digitalisering har blivit ett måste

Om drivkraften bakom digitalisering tidigare var en önskan om att uppnå besparingar och effektiviseringar finns det nu en insikt om att digitalisering är en förutsättning för att samhället ska fungera på ett säkert och effektivt sätt.

- Ett bra exempel är vår lösning för säkra videosamtal för socialt utsatta och videorådgivning för privatpraktiserande läkare som från en dag till en annan började arbeta med videorådgivning.

En förändringsprocess som i vanliga fall tar flera år, säger Mikkel Bardram.


3. Människor behöver människor

Krisen har dessutom visat oss att vi kan lösa våra uppgifter hemifrån och i cyberspace, men att vi behöver kunna skapa, behålla och utveckla mänskliga relationer även under en coronatid.

– Vi har lärt oss att undvika att tillbringa onödig tid tillsammans. Vi sköter arbetsuppgifter och har möten online och hemifrån i mycket större utsträckning än tidigare. I gengäld kan vi tack vare digitaliseringen prioritera och ägna den tid vi tillbringar tillsammans på arbetsplatsen åt att utbyta kunskaper och stärka sociala relationer.

Därför ska vi inte stoppa digitaliseringen för att värna om de mänskliga relationerna. I stället ska vi se till att verkligen få igång digitaliseringen, så att vi får mer tid över till att möta varandra som människor, säger Mikael Bardram, CEO för EG.

I samband med coronakrisen har EG tillsammans med hela IT-branschen tagit fram en särskild COVID-19-katalog. Katalogen syftar till att dela med sig av goda exempel och inspirera till ökad användning av digitala lösningar som hittills har bidragit till att hjälpa Danmark genom coronakrisen.

4. Den fysiska arbetsplatsen är i förändring

Den fysiska butiken och den fysiska arbetsplatsen kommer att finnas kvar även i framtiden, men den kommer att ändra karaktär.

– Det handlar helt enkelt om att behålla ambitionen om god service och kvalitet och kombinera den med de tekniska möjligheter vi redan har, säger Mikkel Bardram.

EG Retail har exempelvis bidragit till att göra det möjligt att köpa färskvaror online och på EG Healthcare hjälper vi läkare, psykologer, fysioterapeuter och kiropraktorer med olika IT-utrustningar som kan underlätta arbetet i vardagen – även på hemmaarbetsplatsen.

5. Kunskapsdelning och kompetensutveckling kan också ske online

Mycket stora event med många människor samlade på ett ställe eller mindre samlingar i små utrymmen tillhör det förflutna. Webbinarier och e-utbildningar hos EG är just nu mycket populära.

– När vi inte samlar kursdeltagare och lärare i samma utsträckning sparar vi tid och pengar, vilket gör att vi i stället kan fokusera på att låta världens ledande experter stå för undervisningen. När kurserna finns online kan kursdeltagarna dessutom i efterhand spola tillbaka och titta på vissa sekvenser igen om det var något de tyckte var svårt. 

Det ger möjlighet att skräddarsy utbildningar på helt nya sätt och till exempel anpassa dem efter den enskilda kundens behov, arbetssituation, tid och inlärningsstil, säger Mikkel Bardram.

Ett bra exempel är att EG Healthcare stödjer AT-läkare som ska ut i arbete inom primärvården eller på specialistmottagningar, där man använder läkarlösningen EG Clinea. De blivande legitimerade läkarna får gratis tillgång till ett större e-utbildningsprogram som ger dem de bästa förutsättningarna för att snabbt komma igång med sina medicinska uppgifter.

Stora event med många människor kan hållas online. Det såg vi under EG-eventet ASPECT4 Virtuel Day, det stora kundeventet med över 300 deltagare som med kort varsel på grund av corona omvandlades till en virtuell dag i stället för ett fysiskt event.

Nya tider – nya lösningar

Sammantaget har coronakrisen förändrat vår syn på våra arbetsvanor, eftersom den har visat skeptiker att många arbetsuppgifter kan utföras lika snabbt och med samma kvalitet hemifrån.

I grund och botten ska vi med hjälp av digitalisering skapa en bra balans mellan arbete hemifrån och på arbetsplatsen som passar för den specifika branschen och den specifika verksamheten. CEO, Mikkel Bardram, EG

Nu handlar det om att se till att såväl kontor och butiker som hemmaarbetsplatserna fungerar även på lång sikt. Medarbetarna ska kunna använda de system de arbetar med även hemifrån, och lösningarna ska vara lätta att distribuera och uppdatera online samt efterleva dataskyddsförordningen.

– I grund och botten ska vi med hjälp av digitalisering skapa en bra balans mellan arbete hemifrån och på arbetsplatsen som passar för den specifika branschen och den specifika verksamheten, så att man kan upprätthålla sin kultur, säkra nödvändig kunskapsdelning och skapa sociala relationer och nätverk som i slutändan är en förutsättning för att samhället ska hållas igång och att både de gemensamma arbetsplatserna och hemmaarbetsplatserna fungerar, säger Mikkel Bardram, CEO för EG.

De företag som klarar av att ta till sig den nya digitala verkligheten och utnyttja fördelarna blir vinnarna. Coronakrisen kan ge ännu fler företag positiva erfarenheter när det gäller den enorma potential som finns i digitala lösningar. Att den nya digitala verkligheten skapar möjligheter, även för ökad produktivitet och flexibilitet, nya sätt att samarbeta och på det hela taget nya insikter som kan föra oss vidare om vi använder oss av den på ett klokt sätt.

Coronakrisen är både en väckarklocka och ett test av hur digitalisering fungerar i praktiken.

Allt det här har vi lärt oss av coronakrisen hittills, och vi blir utan tvekan klokare av det.