Lumo Energi
26. mars 2020

Lumo Energi satsar på digitalisering och mer kundanpassade avtal när de nu kommer till Sverige

Nordiska elhandlaren Lumo Energi etablerar sig nu på den svenska marknaden som ett första steg i en internationalisering. De köper el på den nordiska elbörsen Nord Pool och har sedan starten för fyra år sedan varit mycket framgångsrika i Finland och arbetat mycket medvetet för att aktivt utveckla de bästa erbjudandena till sina kunder. Det innebär att man är transparent kring avgifter och elpriser, men också vill vara snabba på att ta fram nya tjänster som kunderna efterfrågar. Det ska vara enkelt för konsumenterna att välja rätt elavtal.

Ser stor potential i den svenska elmarknaden

Elhandelsmarknaden i Finland är lik den svenska, men i Sverige råder större konkurrens. Som elhandlare krävs därför att man erbjuder något som kunderna vill ha. I Finland ligger man i ett avseende före Sverige, nämligen den elhandlarcentriska modell som Sverige är på väg mot. I den är elhandlaren navet för elkunderna och den som elkonsumenterna har all interaktion med.

Erfarenheterna från Finland gör att Lumo Energi ser en stor potential på den svenska marknaden. Främst genom att kunna erbjuda pristransparens mot konsumenten och en förstklassig och effektiv kundservice. För att lyckas med detta har man inför introduktionen på den svenska marknaden byggt en ny molnlösning tillsammans med EG, som har lång erfarenhet av att hjälpa kunder inom den nordiska elbranschen.

Välinformerade konsumenter som ändå kan ha svårt att välja

Konsumenter i Sverige använder sig gärna av sajter som jämför priser innan de tecknar ett nytt elavtal. Trots det kan det vara svårt att få en adekvat prisbild. Bindningstider, rabatter och påslag framkommer inte alltid tydligt i jämförelserna. I Finland finns inga påslag eller rabatter på elavtalen. Praxis är att man har ett elpris och ett fastpris, vilket gör det enklare för konsumenten att välja elavtal. Och den transparenta prismodellen kommer Lumo Energi att ta med sig till Sverige. Lumo Energi kan också vara mer flexibla än många av de större aktörerna och snabbt utveckla sina tjänster för att passa alla sina kunder.

- Vi känner att vi kan hävda oss i konkurrensen eftersom vi strävar efter enkelhet och transparens och vi kan tillgodose kundernas behov. Vill de ha billig el så kan vi leverera det och vill de ha grön el så kan vi leverera det. Det finns inte ett rätt avtal som passar alla, utan det är viktigt att kunden får välja utifrån sitt eget behov och att vi har ett system som stödjer det vilket vi får med den lösning EG levererat då de förstår de problem som måste lösas, säger Lumo Energis Country Manager, Sara Wikström.

Konsumenterna allt mer medvetna om sitt elavtal

Generellt är el en lågengagemangsprodukt för konsumenterna. Men efterfrågan på att köpa el på nya sätt ökar, till exempel via timspotavtal. Den digitala utvecklingen innebär också att kunderna blir mer medvetna om nya möjligheter att styra sin elförbrukning och därför sätter sina befintliga elavtal under lupp. Man vill veta vilken tid på dygnet som man förbrukar mest el och sedan kunna matcha förbrukningen med de lägsta timpriserna. Många har till exempel satsat på elbil och vill då veta när det är optimalt att ladda den hemma.

- Digitaliseringen har medfört att mer data kan samlas in och den informationen vill förstås också konsumenterna få del av för att kunna styra sin elförbrukning. Vi som elhandlare måste vara både flexibla i våra erbjudanden och lyhörda för nya kundkrav. Den digitala utvecklingen och rätt systemlösningar på plats blir oerhört väsentliga, vilket var ett av skälen till att vi valde EG som leverantör i Sverige, säger Sara Wikström.

Elbranschen är överlag underdigitaliserad med många aktörer, som måste mobilisera sig för att hitta gemensamma lösningar. Men det handlar om stora, statliga och kostsamma projekt på en hårt reglerad marknad och gemensamma lösningar tar tid att genomföra.

- Det är en spännande resa vi har framför oss i branschen, där ägare, producenter och elhandlare måste utvecklas i gemensamma system på den nordiska marknaden och inte minst de framtida digitala utmaningarna och möjligheter som väntar oss med en tydlig elhandlarcentrisk modell och datahub, avslutar Sara Wikström.

Läs mer här

 

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster? Kontakta vårt team av experter och berätta om din verksamhets behov och hur vi kan hjälpa dig. 

Senior Sales Executive

Frida Grahn

Tlf:  +46 101 955 000

Email:  kontakt@eg.se