Green power
10. mars 2020

Nu hämtar EG sin energi från vinden

EG har ingått ett avtal med energiföretaget Norlys, vilket innebär att vi framöver kör på 100 procent koldioxidneutral, förnybar energi från vindkraftverk i Danmark.

– Avtalet innebär att 100 procent av vår energianvändning i Danmark numera kommer från förnybara källor, berättar Mads Christensen, VP, Group Procurement & Services, EG.

Från svart till grön el

Övergången från svart till grön el är ett steg på vägen mot EG:s mål om att vara klimatneutrala år 2030.

– Målet att vara klimatneutrala år 230 ställer stora krav på oss när det gäller förbrukning och val av leverantörer. Just nu håller vi på med att titta på alla olika områden där vi kan minska vår koldioxidförbrukning, och jag är därför mycket nöjd med att vi i och med detta beslut om att köpa in grön el har tagit oss en bra bit närmare målet redan nu, säger Mads Christensen.

FN:s globala mål 7 – hållbar energi ska bidra till att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till ett överkomligt pris.

– Ett av sätten att främja den gröna omställningen på är att företag som EG börjar efterfråga klimatvänlig energi, så att det skapas en marknad för grön el. Så även om priset på grön el är en aning högre har vi valt denna lösning, och kommer att försöka spara in motsvarande på vår förbrukning, så att det i slutändan blir samma kostnad för oss att köra på vindkraft, säger Mads Christensen.

Ser bra ut i koldioxidredovisningen

Ett IT-företag som EG är inte i sig någon storförbrukare av energi, men grön el är ändå en faktor som förbättrar koldioxoidredovisningen:

– Vi arbetar fortfarande med att fastställa vår egen nivå av koldioxidutsläpp, men konsekvenserna av att redan nu köpa in grön el kommer utan tvekan att visa sig när vi genomför vår energirevision under hösten, menar Mads Christensen.

Fler initiativ på gång

Utöver grön el arbetar EG även med andra initiativ som ska säkerställa att vi utnyttjar energin bättre och totalt sett använder mindre energi:

– På alla våra större anläggningar arbetar vi med utility management, vilket innebär att vi kontinuerligt försöker minska våra koldioxidutsläpp genom att exempelvis titta på den allmänna elanvändningen, smart styrning av ljuskällor, skärmar och IT-utrustning samt CTS-styrning, berättar Mads Christensen.

CTS är en förkortning för central tillståndskontroll och styrning, och med en CTS-anläggning kan man centralt övervaka och kontrollera aktiviteten i många rum i flera olika byggnader för att på så vis optimera komforten och minska energianvändningen.

– Dessutom har vi en löpande dialog med våra externa hostingleverantörer för att säkerställa att de är så energieffektiva som möjligt.

Elavtalet med Norlys innebär att EG A/S varje år köper 1 100 000 kWh koldioxidneutral, förnybar energi från vindkraftverk under perioden 1 januari 2020 till 31 december 2021.

Läs mer om våra CSR-politik