EG levererar enligt strategin och ökar omsättningen med 15 % under 2020
23. april 2021

EG levererar enligt strategin och ökar omsättningen med 15 % under 2020

EG fortsätter att växa och fullföljer sin mission att leverera marknadsledande vertikal programvara. Omsättningen har ökat med 15 procent till 1 439 miljoner DKK och rörelseresultatet har ökat med 20 procent. Intäkterna påverkas positivt av de åtta förvärven av framgångsrika programvaruföretag som genomfördes under 2020, och även den digitala omställningen under coronapandemin har gett ett positivt avtryck i redovisningen.

Det danska programvaruföretaget EG A/S befinner sig under 2021 i slutfasen av en tre år lång transformation som har inneburit en grundläggande förbättring av företagets kompetenser och ställning på marknaden. EG har investerat i en gemensam verksamhetsmodell som innebär att de förvärvade företagen integreras på ett effektivt sätt, och fortsätter att leverera enligt en ambitiös förvärvsstrategi.

Enligt EG:s CEO Mikkel Bardram är årets siffror ett bevis på att strategin fungerar och att företagen är på rätt spår:

- En 15-procentig ökning av omsättningen och en 20-procentig ökning av rörelseresultatet är vi mycket nöjda med efter ett år som inte bara har varit utmanande för oss utan också för väldigt många av våra kunder på grund av coronapandemin. Vi har investerat i åtta framgångsrika företag och fått massor av nya kollegor samtidigt som vår verksamhet på ett mycket smidigt sätt har anpassat sig efter den rådande situationen. Vi presterar riktigt fina resultat, säger Mikkel Bardram, CEO för EG.
 

EG har stärkt sin marknadsställning

EG har vuxit inom programvara (SaaS) på abonnemang, framför allt inom bygg-, hälso- och försörjningssektorerna. Investeringarna i en ny intern verksamhetsmodell som omfattar hela EG har ökat effektiviteten och förbättrat de programvarulösningar som erbjuds till kunderna.

- Vår strategi går ut på att vi vill vara bäst på att leverera branschspecifik programvara, vilket framför allt tilltalar de företag som under pandemin har ökat hastigheten på sin digitala utveckling. Ett av de områden där vi kan se tillväxt under 2020 och där vi förväntar oss fortsatt tillväxt under de närmaste åren är våra abonnemangslösningar som ger företagen möjlighet att digitalisera och uppnå effektiviseringar utan att det innebär en stor ekonomisk risk, säger Mikkel Bardram.

EG kommer att hålla fast vid sin mission att leverera marknadsledande programvara med målet att ge kunderna förutsättningar att bli ledande inom sina respektive branscher.

- Under 2020 har vår organisation bevisat att vi kan genomföra en stor förändring och leverera fantastiska resultat – både för egen del och för våra kunders. Vi fortsätter att förbättra vår gemensamma verksamhetsmodell och förvärva skickliga programvaruföretag för att stärka lösningarna vi erbjuder kunderna, och vi förväntar oss också att hålla samma takt i vår tillväxt, avslutar Mikkel Bardram.
 

Om EG

EG levererar branschspecifik programvara som hjälper våra kunder att vidareutveckla sina verksamheter.

EG har fler än 1 500 medarbetare som utgår från arbetsplatser i Skandinavien, Polen och Indien. Vi utvecklar, levererar och servar vår egen programvara för fler än 21 000 kunder inom privat och offentlig sektor.

Annual report 2020 (pdf)

Läs mer om EG