GodEl - Klimapositivt elbolag
25. januari 2021

Klimatpositivt elbolag med koll på kundernas data

GodEl är ett hållbart och klimatpositivt elbolag – något som kräver både stort samhällsansvar och en duktig IT-partner.

GodEl är ett kommersiellt företag med en annorlunda vision: att bidra till en bättre värld genom entreprenörskap. Överskottet från elbolaget går till välgörenhet, och hittills har GodEl skänkt 54 miljoner kronor till organisationer som Läkare utan gränser, Barncancerfonden och Rädda barnen.

2013 valde GodEl att uteslutande leverera 100 % hållbar el märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval till alla kunder, och 2019 var GodEl det första svenska elbolaget som erbjöd sina kunder klimatpositiva elavtal.

– Varje år binder vi lika mycket koldioxid som vi släpper ut plus tio procent extra för att minska mängden växthusgaser i atmosfären. Detta säkerställer vi genom klimatinvesteringar i Bolivia och Indonesien vilka fokuserar på skogsbruk och skydd av regnskogen, förklarar Emmy Tollin som är hållbarhetsutvecklare och partneransvarig hos GodEl.

GodEl följer CLIPOPs riktlinjer som slår fast att det inte räcker med att klimatkompensera om man vill vara klimatpositiv. Först måste man mäta och känna till sin koldioxidbelastning längs hela leveranskedjan. Därefter ska man minska sina koldioxidutsläpp i enlighet med FN:s 1,5-gradersmål innan man koldioxidkompenserar.

Data och kunddialog

Förutom att leverera hållbar el informerar GodEl också löpande varje enskild kund om hur många CO2e, koldioxidekvivalenter, som de själva avlägsnar från atmosfären genom att använda GodEl som leverantör.

– Det kräver att vi har bra koll på egna data och bra digitala verktyg för att kunna kommunicera med kunderna på ett effektivt sätt, säger Emmy Tollin, som ser stora fördelar med ett nära samarbete mellan försörjnings- och IT-branschen.

– Den traditionella förbrukningen av fossila bränslen inom energibranschen och den stora energiförbrukningen inom IT-branschen är en dålig kombination för miljön. Därför har båda branscherna ett gemensamt intresse för förnybar energi och minskad energiförbrukning, menar Emmy Tollin.

Tidigare var el en ointressant lågprisvara som bara flödade ut ur vägguttaget. I framtiden blir el till flytande guld i kablar som möjliggör den gröna omställningen om strömmen är tillverkad med hänsyn till klimat och miljö. Försörjnings- och IT-branschen spelar därmed en nyckelroll eftersom det krävs samarbete för att producera och använda energin på ett så smart sätt som möjligt och för att förmedla den nödvändiga kunskapen till konsumenterna.

– Hållbar el, bra IT-system och giltiga förbrukningsdata är viktigare än någonsin och jag ser stora möjligheter att skapa mervärde för konsumenterna i form av minskad energiförbrukning och t.ex. Smart Homes när försörjnings- och IT-branschen delar ambitioner och tankar om framtiden, säger Emmy Tollin, GodEl.

Om GodEl

GodEl har 130 000 B2B- och B2C-kunder och ägs av den svenska stiftelsen GoodCause som startar företag som värnar om planeten och donerar överskottet till välgörenhet.

Läs mer om hur GodEl gör sin el klimatpositiv här och mer om GodEls klimatkompensation här.

GodEl samarbetar med EG som teknikpartner och använder EG:s utility-lösning Zynergy eftersom man vill ha ett stabilt, kostnadseffektivt och på samma gång flexibelt digitalt stöd för företagets verksamhet.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster? Kontakta vårt team av experter och berätta om din verksamhets behov och hur vi kan hjälpa dig. 

Senior Sales Executive

Frida Grahn

Tlf:  +46 101 955 000

Email:  kontakt@eg.se

Bid Manager

Sonja Johansson

Tlf:  +46 101 955 000

Email:  kontakt@eg.se