Ida Storhagen-women-in-tech
14. november 2022

”Jag har aldrig tänkt på att kön har betydelse”

I den här serien får du träffa några av de kvinnor som arbetar för EG. Här presenterar vi Ida Storhagen från EG i Norge.

”Alla är viktiga – från systemutvecklare till konsulter och andra som kanske är mer inriktade på våra kunder. Det handlar först och främst om intresse, inte om kön”, säger Ida Storhagen, som är Product Owner hos EG i Norge.

Om något kännetecknar Ida Storhagens vardag inom EG är det inte frågan om kön, utan hur jäktigt det är, för i techbranschen skiftar de spännande uppgifterna ofta i takt med kundernas växlande behov och teknikutvecklingen och nya möjligheter.

Ida Storhagen är Product Owner hos EG i Norge och ansvarar för de lösningar som hjälper butikskedjor och kontor i den norska byggvarubranschen att hantera priser, varor och leverantörer.

”Det är högt tempo i vardagen och mycket står på spel. Det är spännande! Du vet inte när saker och ting är lösta, och jag behöver ständigt förändra och prioritera mitt arbete under dagen”, säger hon.


Processer som skapar värde

Ida Storhagen kom till EG år 2021, efter mer än 10 år i telekombranschen.

”Jag kom från en mansdominerad bransch. Jag har en kandidatexamen i ledarskap med fokus på förändringsledning och har ingen bakgrund inom IT, men har alltid intresserat mig för utveckling och förbättring av processer som skapar värde för kunder och användare. Och optimering av datasystem handlar ju i hög grad om det! Vi behöver hela tiden leverera korrekta data och se till att det system som kunden arbetar med varje dag är uppdaterat och hanteras på rätt sätt.”


Kvinnor och män – till häst och i tech

Ida Storhagen bor i Gjøvik, cirka 100 kilometer norr om Oslo, och när hon är ledig ägnar hon sig åt dressyr på tävlingsnivå på sin danska varmblodshäst.

I ridsporten är kvinnorna i majoritet – på jobbet är det flest män. Men det är inget hon bryr sig om.

”Jag kanske är naiv, men jag har aldrig tänkt på att kön har betydelse. Det är bara fördelar med mångfald i ett företag. Alla är viktiga – från systemutvecklare till konsulter och andra som kanske är mer inriktade på våra kunder. Det handlar först och främst om intressen, inte om kön.”

Läs mer om EG