Kathrine Lindequist Beyer - Women in Tech
21. november 2022

”Man kan alltså vara kreativ i IT-branschen”

I den här serien får du träffa några av de kvinnor som arbetar för EG. Här är det Kathrine Lindequist Beyer, från EG Digital Welfare i Danmark.

”Tekniken är en liten del av den stora bilden. Den gemensamma nämnaren är att vi är många professioner som tillsammans försöker göra livet bättre för andra människor utan att kompromissa med den dagliga kvaliteten”, säger Kathrine Lindequist Beyer, Senior Product Manager hos EG Digital Welfare i Danmark.

Om man vill göra karriär i techbranschen och tillföra värde till IT-lösningar behöver de intressen man drivs av inte vara tekniska. Det kan Kathrine Lindequist Beyer skriva under på.

Som Senior Product Manager på EG Digital Welfare i Danmark har hon ansvar för EG Sensum One, som är EG:s sociala lösning för det specialiserade sociala området.
Hon har en kandidatutbildning i kommunikationsvetenskap från Roskilde Universitet, där hon valde inriktningen Business Study & Performance Design.


Min väg in i techbranschen

”Jag har nu arbetat i IT-branschen i 11 år, men började på en digital reklambyrå där vi vid ett tillfälle valde att satsa mycket på välfärdsteknik. Det var min väg in i tech. Med EG Sensum One skapar vi värde för både socialarbetare och för medborgarna i regioner, kommuner och hos privata aktörer. Vi bidrar till att medarbetare på boendeenheter och institutioner kan arbeta på bästa möjliga sätt utan att kompromissa på sin yrkeskunskap, och att de med en digital lösning får extra tid över till kärnuppgifter och mer personlig tid med de bosatte. Samtidigt bidrar våra digitala lösningar till att göra medborgarna mer självständiga och ge dem ökat medbestämmande”, säger Kathrine.


Göra livet bättre för andra människor

Hon upplever inte IT-branschen som teknisk, utan kreativ.

”Det är många kompetenser som ska samverka. Och det behövs många olika hantverkare för att kunna skapa bra lösningar. Både tekniker, designers och supportpersonal bidrar med värdefull input. Inom Product Management har jag två bra kollegor som har pedagogisk bakgrund, eftersom det först och främst är yrkeskunskapen vi vill ha i åtanke i våra lösningar. Tekniken är en liten del av den stora bilden. Den gemensamma nämnaren är att vi tillsammans försöker göra livet bättre för andra människor utan att kompromissa med den dagliga livskvaliteten.”


Ambitiöst arbetsliv och bra familjeliv

Med två barn på två och fem som ska på fotboll, simning och gymnastik har hon tillräckligt att göra på fritiden runt hemmet i Farum norr om Köpenhamn, men flexibiliteten i jobbet i IT-branschen skapar balans i livet.

”Flexibiliteten är verkligen en gåva. Jag har möjlighet att arbeta hemma när det passar in, och det är väldigt viktigt för en småbarnsfamilj. Det tror jag, även om jag hade några fördomar om det innan jag kom in i IT-branschen. Kan man ha ett bra familjeliv samtidigt som man är ambitiös med sitt arbetsliv - utan att det påverkar familjelivet? Det kan man absolut!”

Läs mer om EG