Offer to acquire
19. februari 2024

EG Sverige har ingått avtal om förvärv av sammanlagt 5 416 374 aktier i Mestro

EG A/S, CVR nr 40 40 60 93, lämnade den 9 februari 2024, genom sitt indirekt helägda dotterbolag EG Sverige AB, org. nr 556164-5648 ("Budgivaren") ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i Mestro AB (publ), org. nr 556679-4649 ("Mestro") om förvärv av samtliga aktier i Mestro mot en kontantersättning om 18 kronor per aktie. Budgivaren har ingått avtal om förvärv av sammanlagt 5 416 374 aktier i Mestro, motsvarande cirka 53 procent. Budgivaren höjer vederlaget i Erbjudandet till 20 kronor per aktie (det "Reviderade Erbjudandet").
 

Läs pressmeddelandet här