Energistyrning och förbrukningsstyrning på ett smart sätt

Med EG Ines får du ett unikt verktyg för digital energistyrning och energioptimering. Du får automatisk information om möjligheterna att spara energi och minska ditt koldioxidavtryck med hjälp av artificiell intelligens.

 

Få information om EG Ines

Ines byggnad

Därför ska du välja EG Ines

EG Ines – automatiska analyser av förbruknings- och väderdata

EG Ines Ventilation

EG Ines Ventilation

EG Ines Ventilationsanalys ger dig detaljerad insyn i driften av ditt ventilationssystem och ger förslag på hur du kan optimera tidsplanerna för den enskilda anläggningen i den enskilda byggnaden. EG Ines tittar bland annat på när vatten används i byggnaderna och analyserar därefter ventilationens på/av-program utifrån energidata. Om det finns möjlighet att optimera ventilationstimmarna beräknar och visualiserar EG Ines automatiskt energi-, kostnads- och koldioxidbesparingar.

EG Ines föreslår tidsplaner för vardagar, lördagar, söndagar och helgdagar.

EG Ines Ventilationsummary.png

EG Ines Värmeförbrukning

EG Ines Värmeförbrukning

EG Ines Värmeförbrukning delar upp värmekällorna i tre typer: vattenvärme, ventilationsvärme och baskraft.

EG Ines analyserar de tre typerna av värmedata och jämför dem med aktuella data från liknande byggnader.

Om analysen visar på onormala värden föreslår EG Ines den mest sannolika orsaken och ger konstruktiva och konkreta förslag på hur du kan lösa problemet.

EG Ines Heatingdistribution.png

EG Ines Värmekraftsanalys

EG Ines Värmekraftsanalys

Med hjälp av EG Ines Värmekraftsanalys analyserar och jämför systemet automatiskt den önskade inomhustemperaturen och den maximala energianvändningen i förhållande till utomhustemperaturen.

EG Ines kontrollerar också om returvattnet från fjärrvärmen har svalnat korrekt vid olika utomhustemperaturer. EG Ines analyserar dessutom den löpande användningen av varmvatten och identifierar och rapporterar avvikelser från det normala.

Slutligen analyserar EG Ines användningen av elvärme i byggnader där elvärme inte är den primära värmekällan för att förhindra onödig värmeanvändning.

EG Ines Heatinglimitanalysis.png

EG Ines Benchmarking

EG Ines Benchmarking

Med EG Ines Benchmarking kan du jämföra din energianvändning och nyckeltal för energianvändningen i din fastighetsportfölj med motsvarande byggnader i hela EnerKey-databasen, som innehåller fler än 20 000 platser.

Med hjälp av EG Ines kan du snabbt identifiera de platser som inte fungerar optimalt jämfört med andra liknande byggnader, så att du kan identifiera de mest sannolika orsakerna till den registrerade skillnaden.

EG Ines Benchmarking analyserar data på flera sätt beroende på typ av energi och årstid.

EG Ines benchmarking.png

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster? Kontakta vårt team av experter och berätta om din verksamhets behov och hur vi kan hjälpa dig. 

Senior Sales Executive

Frida Grahn

Tlf:  +46 101 955 000

Email:  kontakt@eg.se

Bid Manager

Sonja Johansson

Tlf:  +46 101 955 000

Email:  kontakt@eg.se