Elhandel
09. maj 2018

Elhandlarguiden del 2

4 steg: Så lyckas du med elhandel ...
 

Konkurrensen på elhandelsmarknaden blir allt hårdare. När den elhandlarcentriska modellen och elmarknadshubben träder i kraft trappas konkurrensen upp ytterligare. Därför gäller det att rusta sig för att möta kundernas krav, annars är risken stor att du blir bortvald. Men vad behöver man göra för att lyckas med elhandel? 

I den andra delen av Elhandlarguiden berättar Axel Sundström, elhandelsexpert på EG om vad du behöver för att ligga i framkant inom elhandel, en bransch som bli mer och mer konkurrensutsatt. 

- Kunderna ställer högre krav på dig som elhandlare. Det beror på att de jämför din verksamhet med andra branscher där de får riktigt bra service. Man är inte nöjd med ett opersonligt tilltal, utan vill mötas av personifierad kommunikation och riktade erbjudanden, inleder Axel Sundström, elhandelsexpert på EG. 

- Dessutom räcker det inte att vinna kunderna, du måste behålla dem även på lång sikt. Därför måste kundupplevelsen hela tiden utvecklas. Idag ser vi att det finns ett gap mellan kundernas och företagens uppfattning om vad en bra kundupplevelse faktiskt är, tillägger Axel Sundström. 

 

Vinn kundernas hjärtan på framtidens elmarknad

 

4 steg som du behöver ta för att lyckas med elhandel 

 
1. Börja med marknadsstrategin

Axel Sundström rekommenderar att elhandlare börjar med att ta fram en marknadsstrategi. Det är omöjligt att bli ensam om att sälja el på marknaden, eftersom det är en generisk produkt med låga marginaler. Därför måste du sticka ut och definiera vad du kan erbjuda kunderna som är unikt. Börja alltid med att sätta idéen i fokus och ställ frågan: vad är er grej? 

- Våga tänka annorlunda, det lönar sig. Startup-bolaget Verve är ett bra exempel på en elhandlare som skiljer sig från konkurrenterna. De arbetar närproducerat, småskaligt och klimatsmart. Verve har tagit miljöfrågan till nästa nivå genom att erbjuda förnyelsebar energi från gårdar i närheten, säger Axel Sundström.

 
2. Ta fram en strategi för kundupplevelse

Kundupplevelsen bör genomsyra allt du gör. Definiera hur ska du ska behålla dina kunder på lång sikt. Fastställ hur din verksamhet bör bemöta kunderna och hur du ska göra för att de ska bli positivt överraskade. Annars riskerar du korta kundrelationer med alltför höga säljkostnader som konsekvens. Fundera också på hur du möjliggör personifiering, riktade erbjudanden och personligt tilltal. Det är inte möjligt att nå alla, därför är det viktigt att ha en väldefinierad målgrupp som du kan nå genom riktad kommunikation. Ju mer specifik du är, desto större är chansen att du vinner den krävande kundens hjärta. 

- Genom att ha koll på kunderna kan du vända en negativ upplevelse till en merförsäljningsmöjlighet. Det kan t.ex. handla om att förklara varför en kund mottagit en ovanligt hög faktura, innan han eller hon reagerar och byter leverantör. Genom att vara proaktiv, t.ex. genom att erbjuda ett annat avtal eller ge rekommendationer för minskad elförbrukning, ökar du chansen att kunden stannar, säger Axel Sundström. 
 

3. Skaffa kompetensen som du behöver 

Elhandelsmarknaden är komplex, vilket ställer höga krav på rätt kompetens. Du kan antingen täcka in behovet internt eller genom att anlita en extern partner som kan stötta din verksamhet. För att lyckas med elhandel behöver du t.ex. kompetens inom roller som marknadsföring, försäljning, digital marknadsföring och kundupplevelse. Du måste även säkerställa hantering av administrativa uppgifter, om du inte har en partner som ansvarar detta. Du behöver också skaffa en balansansvarig som tar på sig balansansvaret för elleveransen.

-Överväg vilka delar du kan hantera internt och vilka kompetenser som behövs externt. För att vara effektiv gäller det att ha rätt kompetens på rätt plats. Fokusera på det du är bäst på, säger Axel Sundström.

 
4. Välj rätt system och tjänster 

För att komma igång med elhandel och kunna prissätta samt ta betalt behöver du ett kundinformationssystem och ett faktureringssystem. Dessutom gäller det att ha en stabil it-plattform som hanterar dina processer på ett kostnadseffektivt sätt och som minskar manuellt strul. Genom att undvika tidskrävande moment kan du frigöra tid till värdeskapande insatser. 

- En partner som EG kan hjälpa dig att hantera it, processer och elmarknadsdelen, så att du kan fokusera på värdeskapande saker, såsom kundupplevelse, produktutveckling och marknadsstrategi. Det är speciellt viktigt om du är ett startup-bolag med begränsade resurser, avslutar Axel Sundström.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster? Kontakta vårt team av experter och berätta om din verksamhets behov och hur vi kan hjälpa dig. 

Senior Sales Executive

Frida Grahn

Tlf:  +46 101 955 000

Email:  kontakt@eg.se

Bid Manager

Sonja Johansson

Tlf:  +46 101 955 000

Email:  kontakt@eg.se