20. november 2018

Aura Energi: 3 råd inför elmarknadshubben

Det danska energibolaget delar sina erfarenheter från datahubben och implementeringen av engrosmodellen.
 

SvK beräknar att Elmarknadshubben kommer att bli verklighet redan 2020. Det är den största förändringen inom branschen sedan avregleringen på 90-talet.

Men vad ska svenska energibolag tänka på för att lyckas? Vi har intervjuat Mikael Skou Nielsen, ansvarig för avräkning på AURA Energi som är ett av Danmarks ledande energibolag. I den här artikeln berättar han om bolagets erfarenheter från Datahubben (motsvarar elmarknadshubben) och engrosmodellen (den elhandlarcentriska modellen på svenska) i Danmark.

- Datahubben och implementeringen av engrosmodellen förändrade den danska energimarknaden från grunden. Vi fick ansvar för att avräkna alla mätpunkter, serier, avläsningar, priser och statliga avgifter och ta emot detta direkt via datahubben. Det innebar också att vi skulle säkerställa att omfattande datamängder avräknas korrekt. Kundservice fick också ansvar för att direkt hantera alla kundförfrågningar, inleder Mikael Skou Nielsen, ansvarig för avräkning på AURA Energi.

- Med engrosmodellen försvann anvisade avtal. Det betyder att kunder idag som inte gör ett aktivt val av leverantör står utan el. Kunderna får också en samlad faktura för nät och el, samtidigt som det är vårt ansvar att ta betalt. Det har inneburit utmaningar, både för kunderna och kundserviceavdelningen eftersom mätpunkter blir nedstängda när kunden inte gör ett aktivt val av elleverantör, tillägger Mikael Skou Nielsen.
 

Ny marknad, nya krav

Engrosmodellen medförde flera förändringar för AURA Energi, både tekniskt och organisatoriskt.

- Datautbyte och generella processer var en vidareutveckling av den befintliga datahubben, men för att ta emot och avräkna omfattande priskombinationer från både Energinet (Danmarks motsvarighet till SvK, reds. anm.) och alla nätföretag på en enda faktura krävdes en helt ny setup i förhållande till mätpunkter och priser. Tekniskt sett behövdes ett välfungerande IT-system som kunde hantera detta, säger Mikael Skou Nielsen.

- Även den organisatoriska förändringen var mycket omfattande, främst eftersom kundservice inte längre kunde utgå ifrån basen som ett nätföretag har. Istället blev man hundra procent elhandlare. Kundserviceavdelningen behövde också att skaffa sig en lång rad nya kompetenser för att kunna hantera tekniska frågor som nätbolaget tidigare tagit hand om. Hantering av kunder blev även mer omfattande. Dessutom måste frågor som inte kan hanteras av kundtjänstmedarbetarna skötas via ett webbformulär genom datahubben, säger Mikael Skou Nielsen.
 

Ökad konkurrens och nya konkurrenter

Med engrosmodellen har konkurrensen ökat rejält. Det är goda nyheter för kunderna som får låga priser och förenklade fakturor. Samtidigt har det blivit det svårt för elbolagen att konkurrera på pris.

- Vi ser att många elbolag har blivit mer aggressiva i kampen om kunderna sedan engrosmodellen trädde i kraft. Men eftersom det är så knappa marginaler behöver man hitta andra sätt att särskilja sig på. Därför är service en viktig faktor för oss, säger Mikael Skou Nielsen.

I Sverige pratas det mycket om att konkurrenter kan dyka upp från oväntade håll och erbjuda nya typer av tjänster när elmarknadshubben träder i kraft. Men hur blev det i Danmark?

- Det har dykt upp renodlade elhandlare under de senaste åren som inte är bundna till nätbolag. Denna typen av bolag fanns även tidigare och de nyare aktörerna fokuserar kanske mer på innovation och förenkling av beställning och produkter än på nya typer av tjänster, säger Mikael Skou Nielsen.
 

AURA Energis råd till svenska energibolag

Så vad kan svenska energibolag lära sig av erfarenheterna från datahubben och implementeringen av engrosmodellen i Danmark? Mikael Skou Nielsen listar sina bästa råd.

1. Ha koll på din data

Det är oerhört viktigt att ha ordning på sin data. Det gäller såväl för elhandlare, nätbolag som för systemoperatören. Det är absolut nödvändigt att du tar fram tydliga riktlinjer för marknaden hela vägen till de enklaste processerna och elementen som utbyts mellan de olika aktörerna på elmarknaden. Samarbete är avgörande.

2. Skapa en tät dialog

Omfattande förberedelser och en tät dialog med både IT-leverantören och systemoperatören (Energinet i Danmark och SvK i Sverige) är avgörande för att lyckas. Det är nödvändigt att alla förstår hur viktigt det är att ha koll på sin data, att de kan hantera samtliga processer samt att varje enskild lösning är genomtänkt och genomarbetad innan implementeringen.

3. Förstå elhandlarens ansvar

Elhandlarna har drabbats hårdast av komplexiteten och konstruktionsproblemen som följde med engrosmodellen. Det är elbolagen som måste omvandla de oändliga datamängderna som strömmar igenom datahubben till korrekta fakturor som slutkunden förstår. Oavsett vad som går fel är det elhandlarens ansvar att möta kunden.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster? Kontakta vårt team av experter och berätta om din verksamhets behov och hur vi kan hjälpa dig. 

Senior Key Account Manager

Patrik Sandbom

Läs mer Läs mindre

Patrik Sandbom har mer än 25 år erfarenhet från den nordiska energibranschen där han har arbetat i flera olika roller. Patrik jobbar idag som Senior Key Account Manager för EG:s svenska kunder med fokus på lösningar för energibranschen som EG och Microsofts erbjuder. Hans breda erfarenhet inom it- och energibranschen gör att han har god förståelse för energibolagens verklighet samt deras utmaningar. Kontakta Patrik om du vill veta mer om EG:s erbjudande inom energibranschen.

Senior Sales Executive

Frida Grahn

Läs mer Läs mindre

Frida Grahn arbetar som Senior Sales Executive för EG:s lösningar CS Transmisson och Zynergy. Hon har mer än tio års erfarenhet inom energibranschen och har tidigare arbetat både på kund- och leverantörssidan. På så sätt har hon har skaffat sig en gedigen förståelse för de utmaningar som energibolagen står inför. Hon lägger stor vikt vid lyhördhet, problemlösning och att alltid ha ett helhetsperspektiv. Kontakta Frida om du vill veta mer om EG:s faktureringslösningar för energibranschen.