Di EG framtidens elmarknad
28. september 2018

Fem röster om framtidens elmarknad

E.ON, Svenskt Kvalitetsindex, Jämtkraft och Verve ger sina perspektiv ...
 

Den elhandlarcentriska modellen och elmarknadshubben står inför dörren och väntas träda i kraft år 2020. Men vad innebär det egentligen?

Förändringen är den största sedan avregleringen på 90-talet och ritar om kartan för energibolagen. Konkurrensen inom elhandel hårdnar, samtidigt som det dyker upp nya möjligheter och aktörer. Men hur gör man för att fortsätta vara konkurrenskraftig på framtidens elmarknad? Vilka strategier och affärsmodeller krävs för att lyckas med elhandel? Det var temat för EG:s paneldebatt i Almedalen som anordnades i samarbete med Di. Läs vidare för att ta del av höjdpunkterna.

Under debatten samlades Erik Brandsma, Vd, Jämtkraft, Axel Sundström, elhandelsexpert, EG Sverige, Åsa Bornander, Co-Founder, Verve, Johan Parmler, Vd, Svenskt Kvalitetsindex och Marc Hoffmann, Vd, E.ON Sverige för att ge sina perspektiv på framtidens elmarknad.
 

Konsekvenser och förväntningar

Marknaden förändras när den elhandlarcentriska modellen och elmarknadshubben blir verklighet. Men hur ser deltagarna i paneldebatten på konsekvenser och förväntningar?

- Det är svårt att förutse konsekvenserna. Men en sak är säker: branschen generellt kommer att genomgå en stor förändring. Det kräver inte bara en teknisk omställning, utan också en mental anpassning kring hur vi ser på marknaden och kunderna. Det är en av de största utmaningarna som vi har framför oss. Man måste ställa sig frågan: vad vill kunderna ha och vilka kompetenser behöver vi för att kunna möta detta, inleder Erik Brandsma, Vd på Jämtkraft.

- Den elhandlarcentriska modellen har förutsättningar för att göra det enklare för kunderna. Det är min förhoppning. Alla måste hjälpa till under denna resan och om vi uppnår detta är jag jätteglad, säger Marc Hoffmann, Vd på E.ON.

- Enkelheten är en otroligt viktig dimension. Kan man få in detta har man allt att vinna. Kunderna vill gärna kunna välja mellan A, B och C, säger Johan Parmler, Vd på Svenskt Kvalitetsindex.

- Enkelheten och lättillgängligheten är viktig. Jag har stora jättestora förväntningar på hubben. Där ska informationen finnas och kunderna ska kunna ta del av den i realtid. Just nu är det svårt, man vet knappt vad man har för avtal och när det går ut. Till råga på det ska man ange ett långt anläggnings-ID. Detta måste finnas lättillgängligt på en hemsida, säger Åsa Bornander, Co-Founder, Verve.
 

Ur kundens perspektiv

Slutkonsumenternas förväntningar på energibolagen stiger. Det beror på att man i större utsträckning jämför med andra branscher där som har kommit längre med digitaliseringen. Men hur kommer kunderna att påverkas av den förändrade marknaden?

- Vi kan inte hoppas att kunderna är med, vi måste få med oss kunderna, de kommer inte av sig själva, vi måste ta befälet, säger Johan Parmler.

- Jag tror inte att kunderna bryr sig om det finns en hubb och vi kan inte förvänta oss att de kommer att sätta sig in i detta, säger Erik Brandsma.

- Vi pratar mycket teknik i denna frågan. Men en framgångsfaktor är att prata om customer journeys. Det ser vi även inom andra branscher, säger Marc Hoffmann.

- Jag håller med, vi måste förstå att branschen behöver sälja kundupplevelser. Produkten skiljer sig inte åt och idag är det svårt att konkurrera på pris, säger Axel Sundström.
 

Möjligheter och risker

Den nya elmarknaden innebär stora förändringar. För att lyckas gäller det att förbereda sig ordentligt. Men vilka risker och möjligheter ser paneldebattörerna?

- Jag är ibland rädd att vi inte har ett helhetsperspektiv. Det är bra med en hubb och förenkling. Men om det finns andra faktorer som utgör hinder så har vi problem, säger Erik Brandsma.

- Jag ser en mental utmaning. Samhället och energisystemet blir alltmer decentraliserat. Det kommer kräva samarbete, säger Marc Hoffmann.

- Vi vill inte vara experter på mätvärdehantering och fakturering. Vi har en konkurrensfördel där. Istället vill vi vara bra på att prata med kunderna. De etablerade energibolagen bör vara lite oroliga, idag kan man starta upp ett elbolag på ett par månader, säger Åsa Bornander.

Debattörernas perspektiv skiljer sig åt, men en sak är säker: energibranschen blir sig aldrig mer lik efter år 2020. Är du redo att möta den nya marknaden?

Läs mer hos Dagens industri

Elhandlarguiden: Så lyckas du på framtidens elhandelsmarknad

CST/Zynergy – Gå från idé till verklighet
 

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster? Kontakta vårt team av experter och berätta om din verksamhets behov och hur vi kan hjälpa dig. 

Senior Sales Executive

Frida Grahn

Tlf:  +46 101 955 000

Email:  kontakt@eg.se

Bid Manager

Sonja Johansson

Tlf:  +46 101 955 000

Email:  kontakt@eg.se