EG A/S - Ett av Skandinaviens ledande programvaruföretager
03. april 2019

Francisco Partners förvärvar EG från Axcel

Efter en lyckad renodling av EG till en programvaru- och serviceverksamhet och en påföljande försäljning av serviceverksamheten till DXC Technology har Axcel undertecknat ett avtal om att sälja EG, en av Skandinaviens ledande programvaruleverantörer, till Francisco Partners.

EG är ett ledande skandinaviskt programvaruföretag med en uppsättning egentillverkade programvarulösningar för den privata och den offentliga sektorn, med en kundbas som överskrider 9 500 kunder. Sedan Axcel förvärvade EG år 2013 har företaget fördubblat sin vinst, ökat tillväxten inom organisationen och genomfört ett antal framgångsrika förvärv.

– Jag är mycket stolt över att vi har lyckats utveckla en marknadsledande programvaruverksamhet, vilket är resultatet av ett framgångsrikt strategigenomförande och anmärkningsvärda insatser från alla medarbetare inom organisationen, säger Mikkel Bardram, EG:s VD. – Jag ser fram emot att fortsätta utveckla och bygga ut EG tillsammans med Francisco Partners och jag skulle vilja tacka Axcel som har varit behjälpliga med den stora omvandlingen av EG.

– EG har byggt upp en programvaruverksamhet med en avundsvärd marknadsställning och en stark kundbas, säger Petri Oksanen, partner vid Francisco Partners, som kommer att ingå i EG:s styrelse. – Vi ser fram emot att stödja teamet under deras nästa etapp som ett fristående programvaruföretag, för att accelerera EG:s utveckling såväl inom organisationen som genom ytterligare förvärv.

Klaus Holse, EG:s styrelseordförande, är också nöjd med allt som EG har åstadkommit:
– Mikkel Bardram och hela organisation har gjort ett enastående jobb med att framgångsrikt skynda på utvecklingen av EG och har förvandlat företaget till en mycket lönsam och effektiv plattform för ytterligare tillväxt.

Christian Bamberger Bro, som var ansvarig för investeringen på Axcel är mycket nöjd med försäljningen av EG:
– Vi är mycket stolta över att vi tillsammans med hela EG-teamet har verkställt en strategi som har omfattat påskyndandet av tillväxten inom organisationen, förbättrad vinstmarginal genom effektivitetsvinster och 18 ”bolt-on”-förvärv under vårt ägarskap. Vi är mycket nöjda med resultatet av försäljningen och över att se EG fortsätta sin resa tillsammans med Francisco Partners, som är en mycket erfaren teknikinvesterare. Vi önskar dem all lycka till framöver.

EG är det nionde företaget som säljs av Axcels fjärde fond, lanserad 2010. Transaktionen förväntas vara slutförd inom tre månader. Axcel och EG har underrättats av FIH Partners. Francisco Partners har underrättats av Carnegie.

Om EG
EG är ett skandinaviskt programvaruföretag med fler än 1 000 medarbetare som arbetare från 15 platser i Skandinavien och Polen. EG tillhandahåller branschspecifika programvarulösningar åt mer än 9 500 kunder inom den privata och den offentliga sektorn.

Om Axcel
Axcel som grundades 1994 av en grupp av Danmarks största finansiella och industriella institutioner är ett nordiskt privatkapitalbolag med fokus på medelstora företag och har en bred bas av både danska och internationella investerare. Axcel har samlat fem fonder med totalt utfäst kapital på mer än 1,8 miljarder euro så långt. Dessa fonder har gjort 52 plattformsinvesteringar, mer än 90 större tilläggsinvesteringar och 41 utträden. Axcel äger idag elva företag med en sammanslagen årsinkomst på runt 1,2 miljarder och cirka 6 000 medarbetare.

Om Francisco Partners
Francisco Partners är ett globalt ledande riskkapitalbolag som specialiserar sig på investeringar i teknik och teknikstödda verksamheter. Sedan dess lansering för 19 år sedan har Francisco Partners samlat mer än 14 miljarder USD i utfäst kapital och investerat i fler än 200 teknikföretag, vilket gör dem till en av de mest aktiva och långsiktiga investerarna inom teknikbranschen. Företaget investerar i möjligheter där deras djupa kunskap inom området och operativa expertkunskap kan hjälpa företag att förverkliga sin fulla potential. För ytterligare information om Francisco Partners hänvisar vi till www.franciscopartners.com.