Innovation. Foto: Noah Buscher- Unsplashed
08. november 2019

InnoRun19 i Danmark ska frigöra innovationskraften

Vad händer när 200 danska studenter får två dygn på sig att hitta nya digitala lösningar på konkreta utmaningar inom social- och välfärdsområdet?

Det ska UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole och SOSU Fyn i samarbete med EG A/S ta reda på under en två dagar lång innovationsworkshop – InnoRun19.

Under InnoRun19 får studenter från skolornas sjukvårds- och datavetarutbildningar i uppdrag att komma med nya innovativa lösningar med utgångspunkt från fyra fall som beskriver de utmaningar som medborgare ofta ställs inför inom social- och välfärdsområdet. Det kan till exempel röra sig om problem som rör ensamhet, läkemedelssäkerhet och dialog med hemtjänsten.

Förhoppningen är att studenterna ska hitta nya och icke-traditionella lösningar på kända problem som kanske kan omvandlas till faktiska digitala lösningar.

 

Fokus på utbildning och innovation

EG Digital Welfare i Odense deltar i projektet som domare när de bästa förslagen ska koras, men också med en rad yrkespersoner och utvecklare som studenterna kan bolla idéer med under hela förloppet:

– För EG är det en viktig del av vår CSR-strategi att ingå i samarbetsprojekt med inriktning på utbildning och innovation. Därför kändes det självklart att delta i InnoRun19, förklarar VD Steffen Rugtved, EG Digital Welfare:

– För mig är det viktigt att studenterna tidigt får upp ögonen för de fördelar som digitalisering har att erbjuda inom social- och välfärdsområdet, och att de lär sig att formulera kraven på digitala lösningar. Endast på det viset kan vi på sikt i ännu högre grad göra den praktiska verkligheten till en del av våra lösningar. Sedan hoppas jag förstås också att de unga får upp ögonen för de lösningar som redan finns, och inte minst för EG som en spännande arbetsplats.

 

Genväg till kreativitet

För Jerry Vinther, som är kunskapscenterchef för SUND-utbildningarna på UCL, är InnoRun19 även viktigt för studenterna och deras kapacitet att arbeta kreativt både under och efter utbildningen:

– InnoRun19 blir ett avbrott i vardagen. När vardagens ramar rivs ned kan innovationskraften flöda fritt. Då kan studenterna skapa en miljö där alla tankar och idéer är välkomna, förklarar kunskapscenterchef Jerry Vinther, UCL:

– När studenterna kämpar med att utveckla nya lösningar utifrån fyra konkreta fall finns med andra ord inga begränsningar, och då får energin och fantasin fritt spelrum.

 

Från idé till produkt


Därefter konkretiseras studenternas förslag så att de en dag – kanske – kan bli verkliga produkter och lösningar.

– Det helt unika med InnoRun19 är just att studenterna får mötas tvärs över utbildnings- och yrkesgränser, och att de får möjlighet att samarbeta med ett företag som EG som kanske kan bidra till att föra vidare de ungas idéer ut i världen, säger Jerry Vinther.


Om InnoRun19

InnoRun19 anordnas av UCL och SOSU Fyn i samarbete med EG Digital Welfare. Workshopen äger rum den 11 och 12 november 2019 på UCL i Odense i Danmark.

Syftet med InnoRun19

Syftet med InnoRun19 är att skapa tre olika former av värde:

  • Värde för studenterna som samlar på sig innovativ och företagsrelaterad kompetens samt får möta möjliga framtida praktikplatser och/eller arbetsgivare
  • Värde för samhället där det finns ett behov av att framtidens medarbetare kan arbeta aktivt med att utveckla egna arbetssätt i en vardag där teknik och förändringar är ett villkor
  • Värde för företagen som får ta del av behov som finns inom social- och välfärdssektorn, kan inspireras av nya idéer och nya verksamhetsområden samt får träffa framtida kollegor och praktikanter.