Energinet
03. augusti 2020

EG Utility vinner viktig leverans till Energinet

Efter en upphandling av SKI ramavtal 02.19 har Energinet i Danmark valt att tilldela EG Utility uppgiften att leverera ett avräkningssystem till elleverantören.

- Med avtalet visar EG på nytt att vi som marknadsledande på de centrala delarna av försörjningsområdet klarar av att bjuda på och vinna de stora och viktiga uppgifterna, säger divisionsdirektör, Johnny Iversen, EG:

- Samtidigt är vi stolta över att kunna delta i att lösa en uppgift som tydligt stödjer den gröna omställningen, säger Johnny Iversen.

EG har vunnit uppgiften att leverera ett avräkningssystem till Energinet, som kan hantera avräkningen av el från t.ex. vindkraftsparker, solcellsanläggningar och liknande, som levererar el till det danska transmissionsnätet.

- Som systemoperatör (TSO) är Energinet naturligtvis en otroligt viktig del av den danska el- och gasmarknaden. Samtidigt upplever vi på EG att Energinet har en mycket ambitiös IT-strategi som bidrar till en hög digitaliseringsgrad av sektorn. Därför är vi på EG stolta och glada över att EG Xellent har befunnits passa väl för Energinet, säger Rasmus Dalby Martinussen, direktör för EG Utility.  

- Det handlar om komplex tariffavräkning med många lag- och funktionskrav. Den uppgiften ser vi fram emot att lösa i nära samarbete med Energinet med utgångspunkt i den senaste utgåvan av vårt marknadsledande och användarvänliga avräkningssystem EG Xellent, som har tagits fram för Microsoft Dynamics 365, säger  Rasmus Dalby Martinussen, direktör på EG Utility.

Upphandlingen genomfördes av Energinet Forretningsservice A/S, som är ett dotterbolag till Energinet.

Energinet är ett självständigt offentligt företag som ligger under danska Klimat-, energi- och försörjningsministeriet.

Bolaget äger och utvecklar el- och gasnät i Danmark för att införa mer hållbar energi, upprätthålla försörjningssäkerhet och säkra jämn marknadsåtkomst till näten.

Läs mer om våra framtidsinriktade lösningar