Tina Bodin
04. december 2020

Framtidens arbetsplats är flexibel och digital – även inom EG

EG A/S har infört en ny policy för hemarbete där medarbetarna får möjlighet att arbeta mer hemifrån.

Policyn ”Working remotely in EG A/S” fastslår att det handlar om att lösa uppgifterna på bästa sätt och inte om var de löses.

– Om det till exempel är bäst för våra kunder, EG och teamet att man möts under två dagar på kontoret så är det lösningen.  Men om uppgifterna lika gärna kan lösas hemifrån går det också bra, förklarar Tina Bodin, HR-chef på EG A/S.

Generellt sett fastställs inga strikta regler i den nya policyn, utan den bygger i stället på goda råd, vägledning och överordnade riktlinjer.


Vi sätter kunderna först

Den nya policyn gäller för hela EG och bygger på positiva kommentarer från kunder och medarbetare:

– Vi är övertygade om att en större flexibilitet i vardagen är en fördel för såväl våra kunder som våra medarbetare. I grund och botten handlar det om att skapa värde för våra kunder, och kan vi samtidigt förena bättre kvalitet och service med så stor flexibilitet som möjligt i vår arbetsdag är det ju optimalt för alla, säger Tina Bodin:

– Lyckligtvis har vi några både enormt ansvarstagande och självständiga medarbetare som själva kan ta ansvar för det, säger Tina Bodin, och understryker att även om det är upp till de enskilda cheferna att avgöra hur mycket hemarbete det finns plats för så är det helt frivilligt för de enskilda medarbetarna om de vill använda sig av möjligheten:

– Vi tvingar ingen att arbeta hemma, utan vill gärna bidra till att göra arbetsdagen så flexibel som möjligt för våra medarbetare.

Hemarbete är en del av framtidens arbetsplats

Det nya förhållningssättet till hemarbete har skyndats på av coronapandemin, som har inneburit att majoriteten av medarbetarna arbetar hemifrån.  Men det är inte den enda orsaken till det nya förhållningssättet inom EG:

– Vi har under en längre tid bedömt både för- och nackdelar med ökat hemarbete, och det har varit intressant att få testa i praktiken vad utbredd användning av hemarbete innebär för vår förmåga att leverera den service och de lösningar som våra kunder förväntar sig och har krav på.

Dessutom har det gett oss nyttig kunskap om hur hemarbete påverkar medarbetarna. Den lösning som vi har valt nu sträcker sig därför in i framtiden. Den flexibilitet som hemarbete ger är en del av framtidens arbetsplats, som uppfyller både våra kunders, EG:s, teamens och den enskilda medarbetarens behov.

Följer utvecklingen noga

Med detta initiativ driver vi på en förändring som vi ännu inte känner till konsekvenserna av. Vi ser en rad fördelar på kort sikt, men vi kommer också att följa utvecklingen noga så att vi är uppmärksamma på hur den påverkar vår kultur, vårt samarbete och inte minst oss alla som individer på lång sikt.

Oavsett om vi arbetar hemifrån eller på någon av våra 20 orter i Danmark, Norge, Sverige och Polen så vill vi vara våra kunders favoritleverantör och den bästa arbetsplatsen för medarbetarna, säger Tina Bodin, HR-chef på EG A/S.

Jobb och karriär i EG A/S