For at begrænse miljøbelastning har EG ændret sin firmabilspolitik, så alle EG firmabiler i Skandinavien fremover skal være hybrid- eller elbiler.
25. februari 2020

EG:s firmabilar blir lite grönare

För att begränsa miljöbelastningen har EG ändrat sin firmabilspolicy så att alla EG:s firmabilar i Skandinavien framöver kommer att vara hybrid- eller elbilar.

Medarbetare som är berättigade till en firmabil kan välja ur en lista över godkända hybrid- eller elbilar när de ska beställa en ny bil.

– Listan ska ses som vägledande, men budskapet är tydligt; vi uppmanar medarbetarna att köra hybrider eller rena elbilar framöver, förklarar VP, Mads Christensen, Group Procurement & Services.

EG förstärker sin gröna profil

Den förändrade firmabilspolicyn är en konsekvens av att EG vill vara koldioxidneutrala år 2030.

– Genom att vi förändrar firmabilspolicyn blir firmabilarna grönare. Faktum är att vi snart uppfyller vårt eget mål – att alla EG:s firmabilar ska vara koldioxidneutrala, förklarar Mads Christensen.

I takt med att de aktuella leasingavtalen löper ut och den nuvarande bilflottan byts ut kommer EG att gå från en nuvarande genomsnittlig utsläppsnivå på cirka 150 g koldioxid/km till cirka 30 g koldioxid/km.

Det motsvarar en tredjedel av den nuvarande nivån. Genomsnittet i EU ligger för övrigt på 120,5 g koldioxid/km.

– Det innebär i praktiken att vi minskar våra koldioxidutsläpp till en tredjedel av den nuvarande nivån inom loppet av de kommande två–tre åren, förklarar Mads Christensen.


Hybrid- och elbilar ger mindre koldioxidutsläpp

När man väljer en hybrid- eller elbil i stället för en vanlig bensin- eller dieseldriven bil är man direkt med och bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

– Flera studier visar att hybrid- eller elbilar släpper ut hälften så mycket koldioxid som en genomsnittlig bil som drivs med fossila bränslen, säger Jesper Lyndberg, Country Manager hos Alphabet Denmark, en av leverantörerna på den nya listan över gröna firmabilar.

Han menar att det allmänt finns ett stort och växande intresse för grönare alternativ till de klassiska firmabilarna, och utvecklingen verkar fortsätta:

– Det är dock långt ifrån alla företag som ändrar sina bilpolicyer helt och hållet för att efterleva och bidra på ett positivt sätt till den gröna omställningen. EG ligger helt klart i framkant när det gäller detta, och vi på Alphabet Denmark är glada över att få ta oss an det här uppdraget, säger Jesper Lyndberg.

EG har ungefär 60 firmabilar, och som en del av beslutet ska man före sommaren ställa upp laddningsstationer för elbilar vid EG:s kontor i Aalborg, Herning, Kolding och Odense, vilket innebär att det då kommer att finnas laddningsstationer på alla EG:s danska kontor.

Laddningsstationerna kan användas av alla EG:s medarbetare och av kunder och leverantörer.

Bild: Det behöver inte alls vara trist att köra grönt. Här tankar en av leverantörerna av gröna bilar till EG, Morten Kronborg Quistgaard från Alphabet Denmark, lite ström från EG:s laddningsstation i Ballerup i en BMW 530e.

Foto: Kirsten Husum