eg hano journalsystem estetisk klinik
14. maj 2021

Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

Från och med den 1 juli 2021 träder en ny lag i kraft för estetisk kirurgi och estetiska injektionsbehandlingar. EG Hano följer lagen och vår journal har alla funktioner du behöver för att kunna följa lagar och regler som legitimerad vårdpersonal.

Inte kund? Läs mer om EG Hano här.

Några av punkterna i den nya lagen är:

 • Krav på kompetens
  • Estetiska kirurgiska ingrepp får utföras av den som är legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare och har bevis om specialistkompetens inom en för ingreppet adekvat specialitet. Estetiska injektionsbehandlingar får utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska.
 • Enligt patientdatalagen
  • För att följa lagen krävs dokumentation på patienter och behandlingar som utförs. EG Hano hjälper dig administrera detta.
 • Åldersgräns 18 år
  • När lagen träder i kraft måste alla patienter dokumenteras att de är över 18 år. Bilden nedan är från onlinebokningssidan där du kan göra det obligatoriskt för patienten att registrera sin ålder.
 • Verksamhetschef
  • Verksamhetschefen ska ha sådan kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa mot skada eller olägenhet
 • Krav om information, betänketid och samtycke
  • När det gäller information, betänketid och samtycke vill vi ge några råd om hur du effektivt genomför detta på ett effektivt sätt:

1. Information💡

Du kommer nu att behöva informera patienten både skriftligt och muntligt om vad den bokade behandlingens innebörd, dess väsentliga risker och följder samt ges annan relevant information. Vi rekommenderar att du inkluderar denna information i ett bekräftelsemeddelande eller inkludera en länk till en informationssida på din hemsida i bekräftelsen.
Om du väljer att inkludera informationen om behandlingen i bekräftelsen rekommenderar vi att du använder SMS. På detta sättet kan du inkludera ett formulär, som är kopplad till journalen. Detta kan man se till går per automatik när en kund bokar sin behandling.

Ska innehålla uppgifter om
1. vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder som finns,
2. kostnader för den behandling som valts,
3. det förväntade behandlingsförloppet och resultatet,
4. vilken patientförsäkring som har tecknats för verksamheten,
5. eventuella behov av förnyad behandling eller åtgärd,
6. kontaktperson vid komplikationer som uppkommer efter behandlingen,
7. de substanser och läkemedel som används,
8. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,
9. eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada, och
10. att verksamheten är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg

2. BetänketidđŸ€”

I Hano kan du ställa in en begränsning för hur nära inpå en kund kan boka behandlingen. Denna regel kan man ställa in på onlinebokningen. Som enligt den nya lagen säger, att man skall ge kunden betänketid innan behandlingen skall genomföras. Betänketid är två dagar för estetiska injektionsbehandlingar.

3. Samtycke📋

Efter de har fått bekräftelse innehållande information om behandlingen behövs även ett samtycke inhämtas. Du kan skicka samtycket på SMS, antingen som ett eget SMS eller tillsammans med påminnelsen. Detta kan man se till går per automatik. Kunden trycker på länken och går in aktivt och ingiver sitt samtycke.
Att ett samtycke till åtgärden har getts ska dokumenteras i den journal som förs enligt patientdatalagen (2008:355).