EG förvärvar FrontAvenue A/S och SafetyNet-plattformen
07. april 2021

EG förvärvar FrontAvenue A/S och SafetyNet-plattformen

EG har förvärvat FrontAvenue A/S och SafetyNet, ett av de marknadsledande verktygen för administration av hälsa och säkerhet på arbetsplatser.

SafetyNet är en specialiserad programvaruplattform som underlättar alla processer och arbetsflöden som är förknippade med hantering av HSEQ-administration, det vill säga hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet på arbetsplatser.

– Vi förvärvar FrontAvenue och den specialiserade programvaran SafetyNet eftersom vi är imponerade av produkten och kompetensen hos medarbetarna på FrontAvenue. Vi ser också ett ökat fokus på hälsa och säkerhet på arbetsplatser och vi tror att SafetyNet kan göra en positiv skillnad, säger Mikkel Bardram, VD för EG A/S.

Mer än 25 % av Danmarks sysselsatta medborgare – cirka 750 000 personer – omfattas av SafetyNet, och det är ett viktigt verktyg för offentliga och privata företag och berörda myndigheter.

FrontAvenues ägare ser fram emot att stärka den fortsatta utvecklingen av SafetyNet som en del av EG-koncernen:

– Vi känner EG genom många års partnerskap och upplever att EG är det perfekta valet för
FrontAvenue. Som en del av EG kan utvecklingen av SafetyNet fortsätta i nära dialog med våra kunder, och vi kan nå ut till fler kunder i Danmark och Norden, säger Jesper Friis, VD för FrontAvenue A/S.

FrontAvenue har ett stort antal kunder, både privata och offentliga, i Danmark och Sverige och är redo att expandera på både nya och befintliga marknader tillsammans med EG.

– Vi ser en enorm potential i SafetyNet-produkten. Det är just den här typen av specialiserad programvara som vi ständigt letar efter för att skapa mervärde både för våra över 21 000 kunder i Norden och för nya kunder, säger EVP Johnny Iversen, EG Public.

FrontAvenue har 40 mycket kompetenta medarbetare i Danmark och Indien.

– Jag är mycket glad över att få välkomna FrontAvenue-medarbetare i Danmark och Indien till EG-familjen, säger EVP Johnny Iversen, EG.

EG förvärvade FrontAvenue A/S den 31 Mars 2021. Säljare och köpare har kommit överens om att inte gå ut med fler uppgifter rörande försäljningspris och övriga villkor för transaktionen.

Om EG A/S

EG är ett skandinaviskt programvaruföretag med över 1 500 medarbetare som arbetar på fler än 21 olika kontor i Skandinavien, Polen, Ukraina och Indien. Vi utvecklar, levererar och underhåller vår egen programvara åt fler än 21 000 kunder inom den privata och offentliga sektorn. Läs mer om EG.


Om FrontAvenue A/S

FrontAvenue A/S är ett danskt programvaruföretag vars fokus ligger på att utveckla, leverera och stödja vår webbaserade HSEQ-plattform SafetyNet. Vi strävar efter att göra hanteringen av arbetsplatssäkerhet så intuitiv och kostnadseffektiv som möjligt. Användarna av SafetyNet är ett brett spektrum av privata företag, kommuner, regioner och myndigheter i Danmark och Sverige. Läs mer om FrontAvenue.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johnny Iversen, EVP, EG Public, telefon +45 2088 7366/joika@eg.dk joika@eg.dk

Jesper Friis, CEO, FrontAvenue A/S, telefon +45 2081 4208/JesperF@frontavenue.com