EG bekräftar stöd för FN:s Global Compact
15. februari 2021

EG bekräftar stöd för FN:s Global Compact

I den årliga statusrapporten till FN bekräftar EG sitt stöd för FN:s Global Compacts tio principer för ansvarsfull bolagsstyrning. I detta ingår respekten för mänskliga rättigheter och arbetsrätt, miljön och antikorruption, samt ett uttalat erkännande av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

I rapporten EG UN Global Compact – Communication on Progress kommer du att kunna läsa mer om hur vi har arbetat med företagets sociala ansvar under 2020.

– Vi har gjort stora framsteg när det gäller våra CSR-initiativ och det blir alltmer en integrerad del av vårt sätt att arbeta. Jag är stolt över vårt CSR-arbete under 2020, säger CEO Mikkel Bardram, EG A/S.

Som en del av vår pågående verksamhet har vi övergått till vindkraft på alla anläggningar i Danmark, infört en mångfalds- och icke-diskrimineringspolicy, startat ett efterlevnadsprojekt, justerat alla standardavtal för databehandling enligt den danska dataskyddsmyndighetens reviderade standarder eller, i de fall där det är möjligt, gjort dem till klicka-för-att-godkänna-lösningar. Samtidigt tog vi väl hand om våra drygt 21 000 kunder, tog in åtta nya företag och implementerade en gemensam verksamhetsmodell i hela koncernen.

– Framöver fokuserar vi på de tre viktigaste CSR-frågorna för företaget i vår inflytandesfär, säger Mikkel Bardram och påpekar att EG vill vara:

  • Ett klimatpositivt programvaruföretag
  • En mångfaldspräglad och enhetlig arbetsplats i världsklass
  • Ett ärligt, pålitligt och ansvarstagande programvaruföretag

– Vi tror att dessa tre mål leder till både hållbarhet och lönsamhet, säger CEO Mikkel Bardram, EG A/S.

Läs EG UN Global Compact – Communication on Progress 2020 (pdf)