eg-acquisition
27. maj 2021

EG förvärvar nyckeln till minskade koldioxidutsläpp baserat på data

Det globala klimathotet har lett till hög efterfrågan på digitala lösningar som ger företag och organisationer möjlighet att hålla koll på sin faktiska förbrukning av el, bränsle och andra typer av försörjning och att minska koldioxidutsläppen. Därför förvärvar EG ett greentech-bolag och träder därmed in på den finska marknaden.

– Det är jättebra att det finns ett stort fokus på att sätta upp ambitiösa mål för att minska koldioxidutsläppen. Nu måste vi understödja de här ambitionerna med tydliga åtgärder och bevisa att vi kan nå målen. I och med förvärvet av EnerKey får vi rätt verktyg för att hjälpa våra kunder att vidta effektiva åtgärder för att minska sin energiförbrukning baserat på realtidsdata och kunna rapportera om effekten, säger Mikkel Bardram, CEO för EG. 

EG:s senaste förvärv, EnerKey, har 65 medarbetare och är en marknadsledande leverantör av system för hantering av hållbarhet och energi (så kallade SEMS, Sustainability and Energy Management Systems) i Finland. Företaget är specialiserade på att hjälpa kunder att övervaka och vidta åtgärder utifrån sin förbrukning av el och annan försörjning i syfte att stärka sitt fokus på hållbarhet, lägre kostnader och ett minskat koldioxidavtryck.
 

Enligt Mikkel Bardram är EnergKey exakt det företag som EG har letat efter: 

– Alla företag och organisationer försöker hitta sätt för att vidta åtgärder som gynnar klimatet och för att efterleva den kommande EU-förordningen om offentliggörande av icke-finansiella uppgifter, vilket inkluderar rapportering av nyckeltal gällande förbrukning av el, vatten och annan försörjning. Vi vill hjälpa våra kunder med detta och göra det enklare för dem att implementera sina klimatåtgärdsplaner och rapportera om effekterna av dem, säger Mikkel Bardram.

– Genom förvärvet av EnerKey kommer vi på EG att kunna stödja och stärka erbjudandena för våra kunder i deras strävan att bli alltmer hållbara och koldioxidneutrala, säger Mikkel Bardram, CEO för EG A/S. 

– EnerKey har visat att användarna av vår Software as a Service (SaaS)-produkt kan göra mycket konkreta besparingar och nå sina hållbarhetsmål. EnerKey har påbörjat en framgångsrik internationalisering, och när vi nu har fått ett nytt hem hos EG ser vi att det hjälper oss att påskynda vår internationalisering och tillväxt, säger Ilari Anttila, CEO för EnerKey

EnerKey har i dag över 1 500 kunder, däribland 59 av Finlands 100 största företag. Det rör sig bland annat om energiföretag, stora detaljhandelskedjor och företag inom offentlig sektor. Ett exempel på EnerKeys kunder är den ledande finska detaljhandelsaktören Kesko, som har utnämnts till världens mest hållbara detaljhandelsföretag sju gånger i rad och varje år uppnår besparingar på fem miljoner euro. Som en del av EG kommer EnerKey att gå längre och expandera till alla skandinaviska länder.

Förvärvet av EnerKey, som har sitt huvudkontor i Helsingfors, har också öppnat dörren för den allmänna finska marknaden för EG: 

– Hittills har vi fokuserat på de danska, norska och svenska marknaderna. Nu har Finland blivit en naturlig del av vårt arbete med vertikala programvarulösningar och tjänster, säger Johnny Iversen, Executive Vice President för EG. 

Eftersom EnerKey hanterar energiförbrukningsdata kommer företaget att bli en del av EG Utilitys verksamhet: 

– EnerKey passar perfekt ihop med vår befintliga faktureringsprogramvara för energibranschen. Konsumtionsdata är den nya valutan. Med den kunskap och de system vi får genom EnerKey kan vi erbjuda kunderna ett helt nytt utbud av smart programvara som kan omvandla deras data till den kunskap de behöver, säger Rasmus Dalby Martinussen, chef för EG Utility.

Bland annat erbjuder EnerKey en inbyggd funktion baserad på AI, artificiell intelligens, som heter Ines. Funktionen identifierar automatiskt möjligheter att spara in på energi och koldioxid i fastigheters förbrukningsdata. 

– Vi kommer att investera i Ines och utöka dess verksamhetsområde samtidigt som vi automatiskt hittar nya och annorlunda sätt att spara in på energi och utsläpp. Detta kommer att innebära stort mervärde för alla företag som har fokus på energiomställning och kostnadsbesparingar, säger Johnny Iversen, Executive Vice President för EG. 

EG och ägaren till EnerKey, Vakaa Partners, har tecknat avtal om EG: s förvärv av aktierna i EnerKey. Det slutliga övertagandet kommer att äga rum den 2 juni 2021.

Säljare och köpare har kommit överens om att inte gå ut med fler uppgifter rörande försäljningspris och övriga villkor för transaktionen.
 

Om EG

EG levererar vertikal programvara som gör det möjligt för våra kunder att vidareutveckla sina verksamheter. EG har fler än 1 500 medarbetare som främst arbetar på kontor i Skandinavien samt ett centralt utvecklingscenter i Polen. Vi utvecklar, levererar och underhåller vår egen programvara åt fler än 21 000 kunder inom privat och offentlig sektor.

Läs mer på https://eg.se/om-eg/

Om EnerKey 

EnerKeys system för hantering av energi och hållbarhet är en molnbaserade SaaS-lösning för företag som arbetar med resursdata, energiförbrukning och hållbarhet. Lösningen är certifierad enligt ISO 50001 och ISO 14001. Hållbarhetsfunktionerna omfattar utsläppsrapportering, avfallsrapportering, övervakning av fordonsbränsle och kvalitet på inomhusluft. EnerKeys system används av över 1 500 kunder. EnerKey hanterar resursdata som genereras av fler än 140 000 mätpunkter i 20 000 olika fastigheter. Powered by EnerKey är en plattformsbaserad white label-lösning för energiföretag och SaaS-leverantörer som vill erbjuda sina slutkunder EnerKeys marknadsledande verktyg märkta med den egna logotypen och visuella profilen.

Ta reda på mer på www.enerkey.com
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Johnny Iversen, EVP, EG Public, +45 2088 7366 / joika@eg.dk

Ilari Anttila, CEO, EnerKey, +358 40 526 3133 / ilari.anttila@enerkey.com