Mindre CO2
16. mars 2022

Mindre koldioxid med EG EnerKey

Danmark kan spara 10 procent av sin energianvändning i byggnader genom bättre användning av data och digitalisering.

I en rapport från Synergi om energibesparingar inom offentlig sektor uppmanas den offentliga sektorn att utöka användningen av energidata och utnyttja det på ett bättre sätt.

”Det är ett bra förslag, för tidigare i år visade en rapport från TEKNIQ att cirka 40 procent av Danmarks totala energianvändning används i byggnader – merparten går till uppvärmning, belysning och ventilation”, säger Rasmus Dalby Martinussen, EG Utility.

Digitalisering nämns dessutom i den danska regeringens samtliga 13 klimatpartnerskap – så det ligger helt klart något i det här. Energidata, som också kan kallas koldioxiddata, kan påskynda den gröna omställningen och hjälpa oss att få en överblick över vår användning – och därmed få oss att använda mindre energi på ett smartare sätt.

”I Danmark har vi dessutom en gyllene möjlighet eftersom vi har en av världens mest digitaliserade offentliga sektorer. Därför känns det självklart att just det offentliga går i bräschen när det gäller användning av koldioxiddata i den gröna omställningen, för det finns definitivt både ekonomiska och energimässiga besparingar att hämta när man bara använder det man behöver”, säger Rasmus Dalby Martinussen.

Även om Danmark tillhör de mest digitaliserade är de inte bäst i klassen. Finländarna ligger faktiskt före när det gäller att omvandla data till energibesparingar.

”När finska EnerKey tidigare i år blev EG Enerkey fick vi 65 kollegor som tillhör de ledande inom koldioxiddata. EnerKey har bland annat hjälpt kommunen i staden Jyväskylä att uppnå konkreta energibesparingar som annars i form av konsumtion skulle ha kostat stadens invånare över sju miljoner kronor och belastat koldioxidkontot en hel del. Pengarna kan man nu i stället använda till förbättringar och tjänster för stadens invånare”, säger Rasmus Dalby Martinussen:

”Det bevisar att programvara kan göra oss bättre på att använda mindre. Men utan rätt överblick kan vi inte optimera där det gör skillnad.”

Här följer hans tre konkreta råd om hur digitalisering kan påskynda den gröna omställningen inom offentlig sektor:

Effektivisering och minskning av avfall – digitalisering inom offentlig sektor har alltid fokuserat på att minska resursanvändningen. Ytterligare digitalisering av det offentliga kommer att leda till ännu lägre resursanvändning.

Överblick och klimatval – programvaran kan skapa den överblick många inte har idag och säkerställa att man på ett mer konkret sätt kan beakta klimatavtrycket i samband med beslutsfattande. I takt med att tillverkare och leverantörer förser sina produkter med data om klimatavtryck blir det enklare att inom offentlig sektor fatta beslut som leder till minskade koldioxidutsläpp.

Rapportering och dokumentation – det ska vara enkelt att få tillgång till data och ta fram åtgärdsplaner för att minska sin energianvändning, skapa rapporter och mäta sitt klimatavtryck. Det ser vi redan en efterfrågan på, och det är tydligt att det också är något som blir allt viktigare för medborgarna.

Om SYNERGI

SYNERGI är en intresseorganisation som arbetar för att Danmark ska minska sitt energislöseri – inom industrin, i offentliga och allmänna byggnader och i de danska hushållen.

Läs deras rapport, Active Energy Efficiency

 

Om EG EnerKey

Med Sustainability & Energy Management-systemet EG EnerKey kan man automatiskt identifiera användning och utsläpp samt potentialen för energibesparingar hos offentliga och privata företag baserat på realtidsövervakning och analys av användningsdata med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning.

Läs mer om energibesparing inom offentlig sektor med EG EnerKey