ems-conference
18. februari 2022

Att forma framtidens affärsmodeller för el och energi

Energi används överallt. De flesta av dagens energitekniker förbränner fossila bränslen och släpper ut koldioxid. För att undvika de mest allvarliga följderna av klimatförändringarna måste tekniker med låga och inga koldioxidutsläpp ersätta dagens metoder för produktion och konsumentanvändning av energi.

Tyvärr räcker det inte med riktlinjer, förordningar och hinder för att lösa problemet helt och hållet. Så – hur ska vi hantera den här omställningen?

Det är ett av huvudämnena som kommer att diskuteras under det andra Energy-As-A-Service-eventet den 24–25 februari 2022.

Den andra virtuella konferensen

Det här är andra gången som denna virtuella konferens samlar yrkesverksamma som ansvarar för Energy-as-a-service, energihantering och energieffektivitet på företag som driver elnät och energianläggningar.

EG är med och sponsrar eventet, och bland andra huvudtalare som till exempel Luís Tiago Brandão Ferreira, Head of Energy Efficiency and Electric Mobility EDP i Portugal och Stefano Dell'Orto, Director, Business Control and Valuation på Vattenfall, hittar vi Jaakko Huhta, VP, Sales & Business Development för EG EnerKey:

”Vi står inför vår tids största globala utmaning – klimatkrisen, och vi behöver programvara som hjälper både slutanvändare och energibranschen att bekämpa klimatförändringarna”, säger Jaakko Huhta.

Under konferensen delar han med sig av sina erfarenheter av energihantering ur ett hållbarhetsperspektiv till kunder som använder EG EnerKey under rubriken: From a traditional utility to energy partner & advisor - moving higher up the value chain:

”Det vår lösning EG EnerKey gör är att motverka klimatförändringarna genom att den hjälper våra kunder och partners att bygga strategier för att minska koldioxidutsläppen och tillämpa dessa. Just nu befinner sig kunderna i väldigt olika skeden i sin hållbarhetsutveckling. En del har inte vaknat än, vissa är knappt medvetna om problemet, några sliter hårt och andra är föregångare. Det fina med vår plattform är att den stödjer de här olika kunderna genom hela resan mot koldioxidneutralitet och vidare”, säger Jaakko Huhta.

Ett exempel på en föregångare är Kesko, Finlands största detaljhandelskedja:

”Kesko har använt vår plattform i 20 år och har utsetts till världens mest hållbara detaljhandelsföretag sju gånger i rad. Det är ett bra exempel på hur högt vi kan sätta ribban”, säger Jaak-ko Huhta, VP, Sales & Business Development för EG EnerKey.

Om EG EnerKey

EG EnerKey SaaS är ett hållbarhets- och energiledningssystem som är molnbaserat och certifierat enligt ISO 50001 och ISO14001. EG EnerKey gör det möjligt för företag och organistioner att med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning automatiskt identifiera utsläpp och energibesparingsmöjligheter. Alla resurser, förbrukningsdata, rapporter och analyser som behövs för övervakning och hantering är samlade på ett ställe, vilket gör det möjligt för användaren att synliggöra databaserade hållbarhetseffekter.

Läs mer om eventet

Read more about EG EnerKey