Climate
18. februari 2022

Fyra projekt får EG Climate Gift 2021

Fyra FN-certifierade kompensationsprojekt i Indien, Fiji, Filippinerna och Malawi har röstats fram till mottagare av EG Climate Gift för 2021.

Varje år erbjuds medarbetarna på EG möjligheten att skänka sin företagsjulklapp till förmån för klimatarbetet, och sedan skänker EG lika mycket. I år gjordes även klimatdonationen till standardvalet för de medarbetare som inte själva valde en gåva.

Tack vare de totalt 124 donationer som gjordes under 2021 har EG kunnat kompensera för 2 411 CER/ton koldioxid.

Tre av projekten röstades fram av EG:s medarbetare eftersom de ersätter fossila bränslen med förnybara energikällor i Indien, på Fiji och på Filippinerna. Det fjärde projektet fokuserar på att underlätta vardagen för hushåll i Malawi.

”Jag uppskattar våra medarbetares engagemang för hållbar konsumtion både inom industrin och i privata hushåll”, säger EG:s CEO Mikkel Bardram.

Läs mer om de fyra projekten:

Risskalsbaserad kraftvärmeanläggning, Indien

Syftet med projektaktiviteten är att samla in och utnyttja tillgängliga och outnyttjade biomassaresurser på ett effektivt sätt för att möjliggöra effektiv elproduktion för intern förbrukning. Projektaktiviteten, som är ett kraftvärmeverk baserat på koldioxidneutralt bränsle, är ett risskalsbaserat kraftvärmeverk på 2,5 MW som producerar el och ånga och därmed förskjuter elförsörjningen från det indiska elnätet.

Läs mer om projektet

Nadarivatus vattenkraftprojekt, Fiji

Projektet med vattenkraftverket Nadarivatu omfattar byggandet av ett vattenkraftverk på 42 MW vid den övre delen av floden Sigatokas källflöde i korsningen mellan floderna Qaliwana och Nakunuku i den inre delen av ön Viti Levu som tillhör Fiji.

Läs mer om projektet

Burgos Wind Project, Filippinerna

Burgos Wind Project är Filippinernas största vindkraftpark. När den byggdes 2014 ansågs den också vara en av de största vindkraftparkerna i Sydostasien. På 150 MW-anläggningen finns 50 Vestas V90-vindkraftverk med en nominell kapacitet på 3 MW vardera.

Läs mer om projektet

Improved Cook Stove Project 1, Malawi

Det här spisprojektet drivs av den brittiska välgörenhetsorganisationen RIPPLE Africa och gynnar cirka 200 000 personer i Malawi. RIPPLE har hittills ersatt cirka 40 000 traditionella så kallade ”trestenseldar” med bränsleeffektiva spisar. Projektet leder till minskade utsläpp av växthusgaser och förebygger avskogning och respiratoriska sjukdomar hos befolkningen.

Läs mer om projektet

Alla fyra projekt drivs utifrån FN:s klimatkompensationsplattform, som är inriktad på UNFCCC-certifierade projekt vilka syftar till att minska, undvika eller eliminera utsläpp av växthusgaser.

Projekten genomförs i utvecklingsländer och belönas med certifierade utsläppsminskningar (CER), en typ av klimatkompensation som mäts i ton koldioxidekvivalenter. Alla som vill kompensera för koldioxidutsläpp eller stödja projekten kan köpa CER:er. Alla bidrag går i sin helhet direkt till projekten.

Läs mer om FN:s plattform för klimatkompensation