Tekniska verken i Linköping lanserar EG Probill
15. december 2023

Tekniska verken i Linköping lanserar EG Probill

Efter fem och ett halvt års intensivt samarbete är nu samtliga sju företag inom Tekniska verken i Linköping live med faktureringslösningen EG Probill.

- Denna imponerande prestation använder sex olika Probill-instanser, förklarar Senior Projektledare Ludvig Lindqvist från EG Utility.

Go-live-processen, som påbörjades i maj 2022, startade med Utsikt (bredband) i maj 2022, följt av Bixia (elhandel) i september 2022, och ytterligare expansioner i maj 2023, inklusive Mjölby och Oxelö (el-, vatten och avlopps-, samt fjärrvärmenät), och slutligen i oktober 2023, med Alvesta, Katrineholm och Linköping (el-, vatten och avlopps-, samt fjärrvärmenät).

- Under utrullningsprojektet beslutade Tekniska verken att utvidga omfattningen, vilket ledde till ett betydande utvecklingsprojekt som integrerades i det ursprungliga projektet och som har visat sig vara en framgång, säger Ludvig Lindqvist.

Kund- och tekniskdata från tre olika källor

Migrationsprocessen har inneburit att kund- och tekniskdata har kombinerats från totalt tre olika källor till EG Probill.

Totalt sett betjänar EG Probill nu imponerande 395 900 unika platser över dessa sex EG Probill-instanser och hanterar effektivt ett brett utbud av tjänster för Tekniska verken.

Det inkluderar övervakning av verksamheter relaterade till elnätet, elhandel, fjärrvärme och kyla, bredbandstjänster, produktion, mikroproduktion, vatten- och avloppstjänster, gatubelysning och andra avgörande funktioner.

- Vi är glada över att äntligen ha alla våra instanser driftsatta, en viktig milstolpe för koncernen Tekniska verken tillsammans med EG. Nu ser vi fram emot att genomföra ytterligare förbättringar av systemet tillsammans med EG/Props, säger Tekniska verkens projektledare Anna Genberg.

Intressant nog erbjuder EG Probill även extra funktioner som avbrottshantering och HAN-ports integration, vilket förbättrar den övergripande servicen.

EG ProBill spelar en central roll i kritiska funktioner som hantering av EDI-trafik, rapportering till myndigheter (SvK, SCB och eSett), upprätthållande av en omfattande mätdatabas, fakturering, bokföring och effektiv hantering av arbetsordrar.

För utskick av fakturor använder Tekniska verken två olika leverantörer, Tieto Evry och Billogram.

I fallet med Bixia-instansen integrerar EG Probill smidigt med deras försäljningsstödsystem och NetMW.

För mer information om Tekniska verken, besök deras webbplats.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster? Kontakta vårt team av experter och berätta om din verksamhets behov och hur vi kan hjälpa dig. 

Senior Sales Manager

Håkan Angelström

Tlf:  +46 707 10 79 15

Email:  hakan@eg.se