EG ProBill: programvara för fakturering inom energisektorn

EG ProBill är en fullserviceleverantör av faktureringstjänster inom energisektorn med flera starka programvarulösningar, inklusive fakturering, mätarhantering, leverantörsbyte, komponenthantering och arbetsorder. Dessutom erbjuder EG ProBill en fullständig BPO-tjänst, som kombinerar både SaaS och BPO som en paketlösning till kunder. 

Läs mer

EG ProBill Collage - faktureringstjänster

EG ProBill - naturliga valet för energibolag

Fyra fakta om EG ProBill

Färdiga systemlösningar

Vi levererar färdiga lösningar som är redo att användas direkt. Vi tar hand om all kommunikation med externa parter och analyserar och hanterar all insamlad information. Sedan implementerar vi alla nödvändiga parametrar och inställningar för att systemet ska vara klart när ni tar över det. Vi kan också anpassa systemet efter era behov och arbetsflöde, inklusive skärmutseende.

faktura

Fakturering

Fakturering

EG ProBill är ett modernt faktureringssystem byggt för att hantera enorma datamängder. Det är skalbart och kan hantera olika typer av händelser/nyttigheter som elhandel, elnät, fjärrvärme med mera. Systemet hanterar även komplicerade prissättningsproblem och skapar en framtidssäker fakturerings- och kundtjänstmiljö. Med en avancerad prissättningsmotor kan man räkna ut korrekta priser baserat på olika parametrar och erbjuda olika prisplaner och avtalsformer för olika kunder. EG ProBill ger också användaren möjlighet att förhandsgranska nästa fakturering i detalj, med hänsyn till framtida förändringar och realtidsuppdateringar av kunddata.

Kontakta oss för mer information

Mäta

Mätvärdeshantering

Mätvärdeshantering

Avancerad, komplett och lättanvänd mätvärdesdatabas med automatisk och fullständig avläsningshantering.

EG ProBill erbjuder insamling, analys, kvalitetssäkring, lagring och distribution av data. Systemet sorterar data intelligently och automatiserar datadistribuering till interna och externa parter. Med avancerad integrationsmotor kan det kommunicera med flera system och databaser. EG ProBill hanterar olika nyttigheter som el, fjärrvärme, vatten och ger användaren möjlighet att skapa egna sökningar och rapporter. Affärslogik som datakonvertering och duplikatkontroll ingår, och systemet levereras fullt uppsatt med kommunikation till kringliggande system.

Kontakta oss för mer information

komponent

Komponenthantering

Komponenthantering

EG ProBills komponentinformationssystem ("komponentregister") är en standardiserad och flexibel lösning som ger full kontroll över elmätare och annan utrustning. Det inkluderar även arbetsorderhantering och erbjuder användarvänliga skärmar för enkel och effektiv användning. Systemet presenterar logiska kopplingar mellan kund, anläggning, mätplats och komponent grafiskt för en översiktlig vy. All kommunikation med andra system, som faktureringssystem, handterminalsystem och nätinformationssystem, hanteras fullt ut. Systemet erbjuder flexibla och lättanvända verktyg för urvals-analys och detaljerad information om mätare, mätplats, anläggning och kunder, inklusive grafisk representation av komponenters geografiska placering.

Kontakta oss för mer information

Mennesker

Leverantörsbyten

Leverantörsbyten

Helautomatisk och flexibel hantering av leverantörsbyten, som dessutom hanterar all edi-kommunikation. Hanterar idag mer än 25% av alla leverantörsbyten som görs i Sverige och Finland.

Systemet tar hand om all kommunikation och datahantering mellan Er och nätägare och/eller elleverantörer. Alla händelser loggas tydligt och ni kan när som helst följa aktuell status för pågående leverantörsbyten. Information, status och meddelanden kan exporteras i realtid till valfria interna system för visualisering av pågående ärenden. Systemet kan integreras med flera säljstöds- och kundtjänstsystem och hanterar felhantering och uppföljning med hjälp av kompetent affärs- och beslutslogik. Systemet har också automatiska funktioner för regelbundna uppdateringar av marknadsinformation och kommunikationsadresser. 

Kontakta oss för mer information

rapportafvikling

Avräkning

Avräkning

Fullständig och automatisk hantering av preliminära- och slutliga andelstal, nätförluster, tim- och schablonavräkning samt dessutom rapportering av mätvärden och timvärden.

Avräkningssystemet inkluderar även hantering av externa rapporter och filflöden, såsom fria serier och rapporteringar till ELSA. Systemet är en fristående produkt som levereras färdig att använda med alla nödvändiga verktyg för egenkontroll och visualisering av data. All insamling av underlagsdata och skapande av rapporter sker automatiskt med hjälp av EG ProBills integrationsmotor och edi-hanterare. Rapporter från avräkningssystemet skickas till olika aktörer inom energisektorn och är helt automatiserade i sin hantering av data och rapporter.

Kontakta oss för mer information

Full customisation and integration – open API

Integration

Integration

Färdiguppsatt lösning för all hantering av dataflöden mellan system, t.ex. UTILTS, insamling, interpolering, regelverk, varningar, etc. Inga anpassningar behövs i kringliggande system.

Vår integrationsplattform säkerställer att dina interna och externa system alltid får korrekt data i rätt format och tidpunkt. Den avancerade affärs- och beslutslogiken absorberar förändringar i omgivande system, vilket möjliggör oberoende releasehantering. Systemet kan hantera information från flera källor och olika typer av nyttigheter, som energi, värme/kyla osv. Vor integrationsplattform är en fullständig "mediation device" med över 150 installationer i över 60 länder, inga programmeringsbehov för anpassningar. Plattformen ger er full kontroll över affärslogik och datahantering via parametrar och ger flexibilitet för framtida funktionalitet utan att binda sig till faktureringssystemet som "master" över information.

Kontakta oss för mer information

EDI-portal

EDI-hantering

EDI-hantering

Fristående edi-hanterare för helautomatiserad meddelandehantering mellan Er och övriga energibolag t.ex. elhandelsföretag och elnätsföretag - utan krav på extern mellanhand.

Systemet möjliggör kostnadseffektiv och 100% automatiserad kommunikation mellan aktörer som elhandlare, balansansvariga, elnätsägare och Svenska Kraftnät. Sedan 2006 hanterar systemet över 20% av alla leverantörsbyten i Sverige, Finland och Spanien. Du får automatisk kontroll över meddelanden, formatkonvertering, skickande och mottagande av meddelanden, samt en översiktlig och begriplig vy över all kommunikation. Plattformen levereras komplett med kommunikation till och från andra system och databaser, vilket gör den till den enda kommunikationspunkten du behöver använda, med format och inställningar som passar dig.

Kontakta oss för mer information

prissättning

Prissättning

Prissättning

Prissättningsmodulen räknar ut korrekta priser för olika produkter och tjänster med hjälp av olika parametrar som tid, antal, volym, rabatter, plats, momssatser med mera. Användare kan skapa olika prisplaner för olika kunder och kundgrupper med bibehållen flexibilitet. Den avancerade affärslogikmotorn möjliggör komplexa beräkningar och relationer.

Prissättningsmodulen är en modern applikation som hanterar stora datamängder och klarar flera tusen poster per sekund även i avancerade scenarier. Efter prissättningen skickas data vidare till andra system som databaser, webbgränssnitt, övervakningssystem, kundtjänstsystem och faktureringssystem för vidare användning.

Modulen tar hand om hela prissättningsproblematiken och hanterar händelser och tjänster som det befintliga systemet inte klarar av.

Denna lösning skapar även en smidig frikoppling av ingående delsystem, vilket förenklar och möjliggör framtidens utbyten och uppgraderingar.

Kontakta oss för mer information

Nyheter

 • EG Utility erbjuder innovativ kundapp i unikt samarbete med Bright

  Ett unikt samarbete mellan EG och Bright gör att vi kan erbjuda en kundapp som gör det enklare för användarna att överblicka och optimera energiförbrukningen.

 • EG Utility tar hand om IT-säkerheten

  På EG investerar vi kontinuerligt i IT-säkerhet och gör allt för att våra lösningar ska fungera i den föränderliga världen och stödja en GDPR-säker hantering av data.

 • AI och EG: Värde för kunderna viktigast

  EG undersöker som alltid nya möjligheter för att använda AI. Det viktigaste är att lösningen ska ge kunderna mervärde – genom att optimera och stödja deras verksamhet.

 • En milstolpe har nåtts: EG Xellent-lösningen är godkänd för elmarknaden i Norge

  Kundinformationssystemet EG Xellent från EG Utility har fått systemgodkännande för datautbyte med Elhub Norge på den norska elmarknaden.

 • Tekniska verken i Linköping lanserar EG Probill

  Efter fem och ett halvt års intensivt samarbete är nu samtliga sju företag inom Tekniska verken i Linköping live med faktureringslösningen EG Probill.

 • EG förvärvar Props för att utöka utbudet av programvara för fakturering inom energisektorn

  Idag meddelade EG förvärvet av det svenska programvaruföretaget Props Utility Solutions AB och Props Utility Services AB.

 • EG Utility Sweden har ingått nytt avtal

  EG Utility Sweden och Vattenfall AB har ingått avtal om användningen av fakturingssystemet EG Xellent D365 i både Danmark och Norge med möjlighet att utöka med Finland och Sverige.

 • ”Det är en kliché, men faktum är att man lär sig något nytt varje dag”

  ”Det är en kliché, men faktum är att man lär sig något nytt varje dag” I den här serien får du träffa några av de kvinnor som arbetar för EG. Här träffar du Eija Kestilä från EG EnerKey i Finland

 • Bright Energy och EG i nytt samarbete

  Behovet av innovativa lösningar och funktioner rörande energiförbrukning och energieffektivisering ökar kraftigt kopplat till de höga elpriserna.

 • EG Utility Användarträff 2022: Gör dig redo att möta framtidens energimarknad

  EG Utility Användarträff 2022: Gör dig redo att möta framtidens energimarknad Den 15-16 september är det dags för vår kundkonferens EG Utility Användarträff 2022. Efter två års uppehåll pga. pandemin samlas vi på Scandic Continental i Stockholm för två fullspäckade dagar med ny inspiration, kunskap och nätverkande.

 • EG acquires Vitani Energy Systems A/S

  EG confirms its commitment to become the market leading supplier of software for sustainability and energy management in the Nordics.

 • Bærum Energi live på Gasell

  Det norska energibolaget Bærum Energi har gått live på elhandelssystemet Gasell, som levereras av EG-företaget Zavann i Sverige.

 • Mindre koldioxid med EG EnerKey

  I en rapport från Synergi om energibesparingar inom offentlig sektor uppmanas den offentliga sektorn att utöka användningen av energidata och utnyttja det på ett bättre sätt. ”Det är ett bra förslag, för tidigare i år visade en rapport från TEKNIQ att cirka 40 procent av Danmarks totala energianvändning används i byggnader – merparten går till uppvärmning, belysning och ventilation”, säger Rasmus Dalby Martinussen, EG Utility.

 • Att forma framtidens affärsmodeller för el och energi

  Det här är andra gången som denna virtuella konferens samlar yrkesverksamma som ansvarar för Energy-as-a-service, energihantering och energieffektivitet på företag som driver elnät och energianläggningar.

 • EG förvärvar Zavann AB och stärker sin Utility-verksamhet i Norden

  Zavann specialiserar sig på elhandelssystem med tillhörande tjänster som hjälper elhandlare att bli mer framgångsrika.

 • EG förvärvar nyckeln till minskade koldioxidutsläpp baserat på data

  EG förvärvar nyckeln till minskade koldioxidutsläpp baserat på data och träder därmed in på den finska marknaden.

 • Stockholm Gas AB och Gasnätet Stockholm AB väljer EG som partner och tjänsteleverantör

  Stockholm Gas AB och Gasnätet Stockholm AB har valt att ingå avtal och partnerskap med EG Utility. Avtalet omfattar en total tjänsteleverans inom fakturering, kontraktshantering, mätvärdeshantering, marknadskommunikation m m på den svenska gasmarknaden.

 • Klimatpositivt elbolag med koll på kundernas data

  GodEl är ett hållbart och klimatpositivt elbolag – något som kräver både stort samhällsansvar och en duktig IT-partner.

 • Statens gasbolag konsoliderar intern IT på resan mot framtiden

  Gas är en av framtidens energikällor och därför beslöt Folketinget 2016 att samla den danska gasdistributionen i ett och samma gemensamma statliga företag.

 • EG Utility vinner viktig leverans till Energinet

  Energinet i Danmark har efter en upphandling av SKI ramavtal 02.19 valt att tilldela EG Utility kontraktet för ett nytt avräkningssystem.

 • Lumo Energi satsar på digitalisering och mer kundanpassade avtal när de nu kommer till Sverige

  Nordiska elhandlaren Lumo Energi etablerar sig nu på den svenska marknaden som ett första steg i en internationalisering. Ta del av en intervju med Sara Wikström, Country Manager på Lumo Energi.

 • Nu hämtar EG sin energi från vinden

  EG har ingått ett avtal med energiföretaget Norlys, vilket innebär att vi framöver kör på 100 pro-cent koldioxidneutral, förnybar energi från vindkraftverk i Danmark.

 • EG köper Sonlinc A/S

  EG har köpt upp det danskägda IT-företaget Sonlinc A/S, som tillhandahåller service och programvaror till försörjningsbranschen.

 • EG Utility Användarträff 2019: Gör dig redo för energibranschens transformation

  Den 19-20 september är det dags för vår kundkonferens EG Utility Användarträff 2019. I år samlas vi igen på Scandic Continental i Stockholm för två fullspäckade dagar med ny inspiration, kunskap och nätverkande.

 • Blockchain kan ge sjöfartsindustrin renare olja

  Blockchain kan vara sjöfartsindustrins räddning från olja av dålig kvalitet, genom registrering av bränslekvaliteten vid varje transaktion.

 • GodEl ska bli Sveriges mest effektiva elbolag

  GodEl vill bli Sveriges mest effektiva energibolag. Ta del av en intervju med Pontus Winberg, VD på GodEl och Klara Björngård, systemspecialist på GodEl.

 • SKI Energi 2018: Vad driver kundnöjdhet inom energibranschen?

  Få insikt i vad som driver kundnöjdhet inom energibranschen. Ta del av en intervju med Per Grenert, konsult och ansvarig för energibranschen på SKI.

 • Aura Energi: 3 råd inför elmarknadshubben

  Gör dig redo inför elmarknadshubben. Ta del av AURA Energis erfarenheter från införandet av datahubben i Danmark.

 • GodEl väljer EG som teknologipartner

  GodEl har ett starkt fokus på hög kundnöjdhet. Som ett led i detta har elbolaget valt EG som teknologipartner för att förbättra kostnadseffektiviteten och kundupplevelsen.

 • 4 möjliga scenarier på framtidens energimarknad

  Hur kommer energimarknaden att se ut efter år 2020? I den här artikeln får du ta del av Energimyndighetens fyra framtidsscenarier.

 • Fem röster om framtidens elmarknad

  Ta del av hur EG, E.ON, Svenskt Kvalitetsindex, Jämtkraft och Verve ser på framtidens elmarknad. I den här artikeln får du fem olika perspektiv på frågan.

 • Elhandlarguiden del 3: Så ska Verve vinna elkundernas hjärtan

  Elhandel: Ta del av hur startup-bolaget Verve arbetar för att lyckas med elhandel. Åsa Bornander och Fredrik Ringström, grundare av Verve berättar om sin syn på framgångsrik elhandel.

 • Elhandlarguiden del 2

  Elhandel: Konkurrensen inom elhandel blir allt hårdare. Därför gäller det att rusta sig för att möta kundernas stigande krav. Men vad behöver man göra för att lyckas med elhandel?

 • Elhandlarguiden del 1

  Elhandelsmarknaden kommer att förändras från grunden under de kommande åren. Konkurrensen inom elhandel blir hårdare när nya aktörer gör entré. Är du redo att möta framtidens elhandelsmarknad?

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster? Kontakta vårt team av experter och berätta om din verksamhets behov och hur vi kan hjälpa dig. 

Senior Sales Manager

Håkan Angelström

Tlf:  +46 707 10 79 15

Email:  hakan@eg.se