IT-säkerhet EG Utility
10. juni 2024

AI och EG: Värde för kunderna viktigast

Möjligheterna med artificiell intelligens är nästan obegripliga. EG undersöker som alltid nya möjligheter för att använda AI. Det viktigaste är att lösningen ska ge kunderna mervärde – genom att optimera och stödja deras verksamhet.

På EG tittar vi på hur och var AI kan användas för att ge största möjliga nyttan. ”Hurdana konkreta fördelar kan AI erbjuda för kunderna?”

AI är otroligt bra på att hitta mönster i data och hjälpa oss med att hantera till exempel administrativa, planeringsmässiga eller logistiska uppgifter både snabbare och effektivare än vi själva kan.

100 användningsfall i gång

I en del av EG:s lösningar är AI redan inarbetad och fungerar väl. Artificiell intelligens har faktiskt i många år varit en del av våra lösningar, och flera av dem använder olika grader och generationer av AI.

För tillfället har EG mer än 100 användningsfall som analyseras närmare. Vi har grundat ett centralteam som arbetar med utvalda lösningar som kan användas inom hela verksamheten.

EG-lösningar med artificiell intelligens

Ett exempel är lösningar för läkare där artificiell intelligens kan sortera laboratoriesvar i läkarnas inkorgar. Lösningen sparar tid och det blir mer tid över att möta patienterna.

  • En energilösning identifierar automatiskt potentialen för energioptimering och minskning av CO2-utsläppen utifrån aktuella förbrukningsdata.
  • I en logistiklösning är en robot programmerad för att hjälpa till med lagerstyrning, bland annat att hålla koll på lagersaldot. Ett byggvaruhus kan till exempel beställa varor innan de säljs slut. Det sparar tid för personalen och bidrar till bättre kundservice.
  • Inom byggbranschen kan artificiell intelligens hjälpa till med byggnadssätt som har mindre CO2-påverkan.
  • I ett lönesystem ger artificiell intelligens en mer strömlinjeformad arbetsgång. En robot förenklar arbetet med att hämta in ersättningar från fackföreningarna, vilket främjar alla.

AI är ett verktyg bland många

Artificiell intelligens är en möjlighet som vi alltid diskuterar ingående med våra kunder. Det är nämligen helt avgörande att man som kund hos EG känner sig trygg med den lösning man använder.

Redan nu använder vi på EG ett antal verktyg som GITHUB, ChatGPT och Co-pilot. Precis som vi arbetar tillsammans med Microsoft när det är mest fördelaktigt för kunderna ingår EG också partnerskap med AI-specialister när det ger värde till kunderna.

Möjligheterna med AI är många. På EG följer vi utvecklingen noga.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster? Kontakta vårt team av experter och berätta om din verksamhets behov och hur vi kan hjälpa dig. 

Senior Sales Executive

Frida Grahn

Tlf:  +46 101 955 000

Email:  kontakt@eg.se

Bid Manager

Sonja Johansson

Tlf:  +46 101 955 000

Email:  kontakt@eg.se