Gas distribution
02. oktober 2020

Statens gasbolag konsoliderar intern IT på resan mot framtiden

Gas är en av framtidens energikällor och därför beslöt Folketinget 2016 att samla den danska gasdistributionen i ett och samma gemensamma statliga företag.

Som en följd av det finns idag tre stora företag – Dansk Gas Distribution, NGF Nature Energy och HMN Gasnet – samlade i ett och samma företag: det statligt ägda transmissionsföretaget Energinet under namnet Evida.

Fusionen innebär en sammansmältning av kulturer och arbetsgång, och man är i full färd med att göra den interna IT-strukturen i företaget enhetlig.

Uppgiften är nu att konsolidera den interna IT-strukturen så att vi står på en solid och standardiserad grund för den framtida utvecklingen. Jakob Sylvest Nielsen, IT- och digitaliseringschef vid Evida

Den interna konsolideringen är en naturlig följd av att det nya företaget har skapats på basis av uppköp och sammanslagningar av stora bolag som redan hade sin egen infrastruktur, som exempelvis olika redovisningssystem.

De kommande månaderna ska därför ägnas åt att samköra de olika systemen och säkerställa enhetlighet inom hela organisationen, men också åt hur man bättre kan utnyttja de data som företaget har tillgång till.

Flera interna projekt

I syfte att skapa enhetlighet inom hela företaget har Evida kickstartat flera stora interna projekt, bland annat sammanslagning av de interna kunddatabaserna.

– Planen är att säkra en gemensam och stark grund så att vi i högre grad blir ett datadrivet företag och till exempel kan börja arbeta med prediktivt underhåll av våra tillgångar. Vi har ju omkring 400 000 kunder och 18 000 kilometer gasrör, och vi förväntar oss att ha över 50 biogasanläggningar anslutna till gasnätet när året är slut, säger Jakob Sylvest Nielsen.

Grön omställning som drivkraft

Den gröna omställningen är en bidragande faktor till att det just nu satsas stenhårt på digitaliseringsprocessen inom Evida:

Gasen som energikälla ska samverka effektivt med andra energislag i den gröna omställningen, och det kräver användbara, giltiga data och en välfungerande teknisk infrastruktur. Jakob Sylvest Nielsen, IT- och digitaliseringschef, Evida

Den digitala resan är omfattande, så enligt Jakob Sylvest är det viktigt att man nu har beslutat om att genomföra en rad olika projekt och att rätt leverantörer finns ombord:

– Vi behöver leverantörer som vet hur man samarbetar och vår tekniska miljö måste avspegla den utveckling vi genomgår. Därför är det viktigt att vi kan använda oss av leverantörer med rätt kompetens som vet hur man sätter ihop rätt team när det behövs och som kan fungera som sparringpartner för oss under vår digitala resa. För även om säker drift och korrekt avräkning är mycket viktigt för oss på kort sikt måste vi på lite längre sikt närma oss våra kunder på andra sätt än bara genom den årliga avräkningen, och erbjuda våra kunder tjänster som liknar dem som erbjuds inom elbranschen, där det är lätt att löpande se och justera sin förbrukning, säger Jakob Sylvest Nielsen, IT- och digitaliseringschef för Evida.

Läs mer om energibranschen här