Advanced Analytics

Advanced Analytics är en paraplybeteckning som inbegriper mer traditionella discipliner som datautvinning, tidsserieprognostisering och statistisk modellering samt nyare discipliner som textanalys och machine learning, däribland djupinlärning.

Läs hur Advanced Analytics löser affärsmässiga problemställningar

En tydlig konkurrensfördel för hela företaget

Användandet av Advanced Analytics för att lösa verksamhetens problem är relevant tvärs över hela organisationen. Hos EG har vi främst erfarenhet av att lösa problem inom följande verksamhetsområden.

 • Ekonomistyrning
 • Försäljning och marknadsföring
 • Leveranskedja
Tillbaka
Nästa

Advanced Analytics hjälper dig fatta bättre ekonomiska beslut – stora som små.

Ska du bygga en ny produktionsanläggning i år? Hur kan du utnyttja de senaste valutakursförändringarna på bästa sätt? Vad kan du göra för att minska svinnet på dina lager?  

Oavsett om det handlar om stora avgöranden eller beslut i den dagliga driften kan du fatta bättre och mer strategiska beslut med hjälp av Advanced Analytics. 

I en tid som präglas av big data kan det vara svårt att sortera olika typer av data, t.ex. makroekonomiska indikatorer, demografi, råvarupriser, infrastruktur och fraktpriser. Att veta hur du ska använda dem för att lyfta verksamheten är inte heller någon lätt sak. 

Advanced Analytics hjälper dig att dra nytta av alla dessa data och upptäcka samband som du inte har lagt märke till tidigare. 

Du kan förbättra ditt ekonomiska beslutsunderlag genom att använda modeller och beräkningar för att analysera dina många och ofta motsägelsefulla datakällor. 

Om ekonomiavdelningen inte utnyttjar möjligheten att gå i täten för arbetet med dataanalys försitter den också chansen att bli ett bra bollplank för resten av verksamheten. Deloitte, 2014

Förutse kundbortfall och öka värdet av dina kundrelationer

Det är alltid dyrare att skaffa nya kunder än att behålla dem du har. Men hur märker du att en viss grupp kunder kanske funderar på att söka sig bort?

Advanced Analytics hjälper dig identifiera värdefulla riskkunder så att du kan vidta riktade åtgärder för försäljning och marknadsföring och utnyttja dina resurser så effektivt som möjligt.

Varför inte använda de data du redan har för att förstå dina kunders historiska och potentiella beteendemönster?

Med EG:s Advanced Analytics kan du:

 • Integrera analysresultat i ditt CRM-system så att dina sälj- och marknadsföringsavdelningar alltid har åtkomst till de senaste prognoserna
 • Identifiera kunder som är på vippen att lämna dig och sätta in åtgärder för att hålla kvar dem
 • Öka kundlojaliteten genom att identifiera potentiellt intressanta produkter och tjänster
 • Skapa noggranna, detaljerade profiler för personer eller företag som kan vara intresserade av att göra affärer med dig.
Innovation är väldigt viktigt i vår bransch och med prediktiva analyser kan vi ligga steget före konkurrenterna. Vi vet att IBM och EG har de lösningar som krävs för att garantera vår fortsatta tillväxt. Niels Peter Habekost, ekonomidirektör, FoodService Danmark

Få större utbyte av utrustning, lager och personal

Med Advanced Analytics kan du granska hela värdekedjan och hitta de svagaste leden.

Du kan optimera, automatisera och integrera ett stort antal "mikrobeslut" som är avhängiga av varandra, om allt från beställning och produktion till bemanning och kvalitetssäkring.

Ta hjälp av dina data för att minska lagersaldot och undvika tomma hyllor eller för att förutsäga framtida order så att de kan grupperas så effektivt som möjligt.

Advanced Analytics kan hjälpa dig nå konkreta affärsmässiga fördelar i styrningen av hela din produktion och leveranskedja. Du kan:

 • Utnyttja produktions- och logistikresurser mer effektivt genom att komma fram till vilka artiklar som ska produceras var och i vilket antal, så att du kan skicka allt på en gång.
 • Undvika nedtid med hjälp av prediktivt underhåll eller genom att förbättra din nuvarande lösning. Verktygen i Advanced Analytics kan användas för att hantera användningsdata och data från sensorer samt förutse driftstopp så att du kan agera proaktivt.
 • Planera personalresurserna mer kostnadseffektivt med produktionsplanering som hjälper dig undvika dyr övertid på helger eller obekväm arbetstid.
97 procent av alla höga chefer vet att man kan optimera leveranskedjan genom att analysera big data, men bara 17 procent har infört analysverktyg som klarar det. Accenture Global Operations Megatrends Study, 2014

Plattformar för Advanced Analytics

 • IBM ILOG CPLEX
 • IBM SPSS Modeler
 • R och Python
 • Azure Machine Learning
Tillbaka
Nästa

Fatta bättre beslut med hjälp av data och analyser

Dra fördel av EG:s erfarenhet av konfiguration och optimal användning av IBM:s ILOG CPLEX, ett av de mest välkända verktygen för Prescriptive Analytics på marknaden. 

IBM ILOG CPLEX har varit den ledande produkten på marknaden för Prescriptive Analytics i över 20 år. Verktyget innehåller ett modelleringsspråk som kan omvandla affärsutmaningar till matematiska problem och löser dem med hjälp av olika mekanismer. 

EG:s konsulter har djup kunskap inom ILOG CPLEX och gedigen erfarenhet av att lösa kundernas utmaningar i branscher som detaljhandel, försörjning och produktion. 

Fatta effektiva och välgrundade beslut baserat på data och analyser

Dra fördel EG:s erfarenhet av konfiguration och optimal användning av IBM:s IPSS Modeler, ett av de mest välkända verktygen för Diagnostic Analytics och Prescriptive Analytics på marknaden.

EG:s konsulter är certifierade i IBM SPSS Modeler och har många års erfarenhet av att lösa kundernas utmaningar i branscher som detaljhandel, försörjning och produktion.

EG har också goda kunskaper om hur IBM SPSS Modeler och andra avancerade analysverktyg kan integreras direkt med exempelvis ERP- och CRM-lösningar.

Kom igång med Advanced Analytics med hjälp av EG:s erfarenhet av open source-verktygen R och Python.

Open source-baserade verktyg är en utmärkt lösning när du vill komma igång med Advanced Analytics men inte behöver den mer omfattande, förkonfigurerade funktionalitet som licensierade analysverktyg erbjuder.

Här är det framför allt två verktyg som är intressanta och EG har stor erfarenhet av implementering och användning av båda:

 • R har funnits i mer än 15 år och är i dag det vanligaste verktyget för Advanced Analytics och maskininlärning. Det kan anpassas för praktiskt taget vilket ändamål som helst med hjälp av särskilda moduler. R går dessutom att integrera med en rad andra verktyg för Advanced Analytics, som IBM SPSS Modeler och IBM ILOG CPLEX.
 • Python är ett väldokumenterat programmeringsspråk som ofta används inom applikationsutveckling. Under de senaste tio åren har det utvecklats extramoduler (bl.a. SciKit Learn) som gör det lättare att arbeta med Advanced Analytics och maskininlärning.

Både R och Python omfattas av ett stort ekosystem som gör att verktygen kan användas i många olika sammanhang.

Kom snabbt igång med en molnbaserad tjänst som gör det enkelt att bygga modeller och att använda resultatet

Microsoft Azure Machine Learning är en bra möjlighet för verksamheter som snabbt och enkelt vill komma igång med att analysera data. Den molnbaserade tjänsten ger tillgång till en rad väldokumenterade metoder och ger även användaren möjlighet att arbeta in egna modeller via insticksprogram till både R och Python.

EG har djupgående kunskap om Microsoft Azure-plattformen, och vi kan antingen ge råd om hur du på bästa sätt kommer igång själv, eller göra analysarbetet åt dig.

Rådgivning, lösningar och it-tjänster

 • Rådgivning
 • Affärssystem
 • Business Analytics
 • CRM, CEM & Collaboration
 • Application Services
 • Infrastructure Services
 • Service & Support
Tillbaka
Nästa

Kundreferenser

 • MKB

  MKB energieffektiviserar och sparar miljoner med hjälp av Qlik.

 • Höganäs

  Att Höganäs och Qlik lyckades få in så stora mängder information och funktionalitet i ett och samma system.

 • Icopal

  Icopal har med en komplett performance management-lösning från EG effektiviserat ekonomifunktionens arbetsuppgifter. Läs mer om samarbetet här.

 • Nordforbrænding

  Med IBM Cognos Express från EG fick Nordforbrænding en bättre samverkan mellan sitt produktionssystem och ekonomisystemet.

Nyheter och artiklar

2sep
Pressmeddelande
EG köper Sonlinc A/S
Article /  Leif Håvar Kvande
Gartner: De viktigaste tekniktrenderna för 2019
Article /  Leif Håvar Kvande
"Budgetering är riktigt, riktigt gammaldags"