Mobila lösningar

Ha alla dina viktigaste verktyg i fickan

Med mobila it-lösningar kan du klara av en rad administrativa och logistiska uppgifter direkt ute hos en kund.

Få ett samtal och höra mer

Appar

Allmänna appar

Användarfoton

Läs mer

Användarfoton

Få ett ansikte på dina kollegor 

Med appen Användarfoton kan du lägga in foton av organisationens användare i översikten i ERP-systemet. Fotona tas med mobilkameran och läggs upp direkt i ERP-systemet. Det går snabbt och smidigt att administrera bilderna i översikten och med filterfunktionen kan du hitta de användare som inte har någon bild ännu. 

Projektregistreringar

Läs mer

Projektregistreringar

Registrera utgifter, tidsåtgång och kilometer på projekt 

Appen är en avancerad lösning för att registrera tid, körsträcka och utgifter på respektive projekt. Användarna kan lägga in uppgifter själva och dessa integreras med ERP-systemet. Appen stödjer användning av Google Maps vid uträkning av körsträckor och enhetens inbyggda kamera kan används för att ta bilder av verifikationer på utgifter. 

Semesteröversikt

Läs mer

Semesteröversikt

Gör det enkelt för medarbetarna att få överblick över semesterdagar och körjournaler 

Med appen kan medarbetarna komma åt sina uppgifter i HRM-systemet från mobilen och enkelt kolla upp hur många semesterdagar de tagit ut och resterande saldo eller föra körjournal. Appen ger medarbetarna aktuell information oavsett om personalavdelningen har öppet eller inte och visar bara uppgifter för den person som är inloggad. 

Läs mer i broschyren

Mina data

Läs mer

Mina data

Enkelt för medarbetarna att uppdatera sina grunddata 

Med den här appen kan en medarbetare själv se och ändra sina grunddata, till exempel vid namnbyte, adressändring, nytt telefonnummer, nytt bankkonto, ändring av skattesats eller anhöriga och annan relevant information. På så sätt slipper man ett arbetsmoment i administrationen. 

 Läs mer i broschyren

Mitt nyhetsflöde

Läs mer

Mitt nyhetsflöde

Håll dig uppdaterad om verksamhetsrelaterade nyheter

Med den här appen kan du följa verksamhetens nyheter från mobilen eller surfplattan. Appen hämtar nyheter baserat på dina prenumerationsinställningar. Du kan filtrera nyhetsflödet automatiskt, se inlägg från andra användare, gilla andras inlägg och skapa egna inlägg.

Läs mer i broschyren

Mina uppgifter

Läs mer

Mina uppgifter

Var med i arbetsflödet, även om du inte är på kontoret

Appen "Mina uppgifter" gör att alla kan delta aktivt i arbetsflödet. Du kan t.ex. godkänna uppdrag när du är på språng och på så sätt vara lika aktivt delaktig som om du faktiskt var på kontoret. Dessutom kan du skapa uppdrag åt dig själv direkt i appen.

Läs mer i broschyren

Ekonomi och statistik

Ekonomisk överblick

Läs mer

Ekonomisk överblick

Få överblick över driftsredovisningen

Appen gör det möjligt att se driftsredovisningen enligt den behörighet och rapporteringsmodell som angetts i konfigurationen för användaren. Beroende på konfiguration kan användaren exempelvis se resultatrapporter och redovisningen för olika avdelningar, distrikt eller produkter. Appen anpassar alltså insynen efter användarens intressen och behov.

Läs mer i broschyren

Tidsregistrering

Läs mer

Tidsregistrering

Förbättra tids- och materialregistreringen och spara tid

Med appen kan medarbetare på hantverks-, installations- och byggföretag omedelbart registrera tids- och materialåtgång i pågående projekt. På så sätt sparar både fältmedarbetarna och administrationen tid på att slippa sitta och tyda kråkfötter på skrynkliga veckorapporter. Det går snabbare att skapa korrekta fakturor och blir enklare att räkna ut lön.


Läs mer i broschyren

Nyckeltal

Läs mer

Nyckeltal

Ta tempen på affärerna medan du är på språng

Med den här appen kan du alltid komma åt registrerade nyckeltal om affärerna. Du får både den övergripande bilden och detaljerade uppgifter om avvikelser så att du snabbt har ett aktuellt underlag för att fatta bra beslut. Uppdaterade data hämtas kontinuerligt från verksamhetens affärssystem.

Läs mer i broschyren

Kunder och leverantörer

Leverantörsdata

Läs mer

Leverantörsdata

Få snabb överblick över centrala leverantörsuppgifter

Den här appen ger åtkomst till flera centrala uppgifter om verksamhetens leverantörer. Du kan använda leverantörens adress och enhetens kart- och GPS-tjänst för att planera färdvägen dit. Du kan också söka efter leverantörer med valfri segmentering eller via fritextsökning. Och du kan hitta grunddata, texter och kommentarer och skicka e-post eller sms direkt till leverantören.


Läs mer i broschyren

Fakturagodkännande

Läs mer

Fakturagodkännande

Ett enkelt sätt att godkänna de leverantörsfakturor du har ansvar för

Med appen kan verksamhetens medarbetare godkänna leverantörsfakturor som de ansvarar för. Medarbetaren kan se och godkänna fakturan eller flytta godkännandet till en kollega. Och alltihop kan göras oavsett tid och plats så att den samlade tiden som ägnas åt godkännandet blir lägre.

Läs mer i broschyren

Jämförelsestatistik

Läs mer

Jämförelsestatistik

Hjälp till grundliga förberedelser inför säljmöten

Säljare i textil- och modebranschen kan enkelt komma åt en mängd uppgifter om försäljningen till olika kunder så att de kan förbereda sig grundligt inför ett säljbesök. Statistiken konfigureras i backend och säljaren kan välja just de mått som är relevanta för kundmötet. Statistiken kan också visas grafiskt i form av diagram.


Läs mer i broschyren

CRM-säljarterminal

Läs mer

CRM-säljarterminal

Komplett lösning för säljare i textil- och modebranschen

En komplett mobillösning för säljare i textil- och modebranschen. Via appens intuitiva gränssnitt kan säljaren skapa kundorder med rätt fördelning på olika färger och storlekar, eventuellt genom att återanvända uppgifter från tidigare beställningar. Säljaren kan också ta fram aktuellt lagersaldo och se leveransvillkoren med bara några klick.


Läs mer i broschyren

Orderöverblick

Läs mer

Orderöverblick

Snabb överblick över ingående och levererade order

Via appen kan säljare i textil- och modebranschen enkelt skaffa sig överblick över ingående och levererade order till en kund, till exempel under förberedelserna inför ett kundbesök. Översikten är indelad i order som inte levererats ännu, order som har levererats till kunden samt uppgift om var och när leveransen gjorts.

Läs mer i broschyren

Ombeställning

Läs mer

Ombeställning

Ge kunderna ett verktyg för att ombeställa varor

Appen ger företagets kunder i detaljhandeln ett effektivt sätt att beställa varor. Kunderna kan ombeställa varor med en enkel kameraskanning. Vid behov kan de enkelt anpassa ordern, till exempel ändra färger eller storlekar, genom att klicka sig fram till den aktuella varan. Inköpskorgen är hela tiden synlig och redigerbar.

Läs mer i broschyren

Reklamation

Läs mer

Reklamation

Ge kunderna ett smidigt och effektivt verktyg för reklamationer

Appen ger företagets kunder i detaljhandeln ett effektivt sätt att göra reklamationer. Kunderna kan enkelt identifiera den vara som ska reklameras, till exempel genom att skanna etiketten. Kameraskanningen kompletteras sedan med orsak, kommentarer och bilder som tas med enhetens kamera.

Läs mer i broschyren

Skapa inköpsorder

Läs mer

Skapa inköpsorder

Förbättra registreringen av inköpsorder och slipp pappers- och tangentbordsarbete

Med appen kan företagets medarbetare registrera inköpsorder direkt så att leverantören kan få ordernumret genast. Dessutom är inköpsordern klar att matchas mot fakturan. Appen ersätter handskrivna inköpsorder och gör att data bara behöver registreras en gång.

Läs mer i broschyren

Konsignationsförsäljning

Läs mer

Konsignationsförsäljning

Slipp pappersarbete och inventering vid försäljning från konsignationslager

Genom att tillhandahålla den här appen kan en leverantör effektivisera processen för försäljning från konsignationslager. Expediten använder appen för att registrera den försäljning som sker i kassan. I de enklaste fallen handlar det bara om att skanna varans EAN-kod och trycka på OK.

Läs mer i broschyren

Mina kunder

Läs mer

Mina kunder

Håll dig uppdaterad om din kund- och orderportfölj

Med den här appen kan du följa aktuell status för var och en av dina kunder, till exempel orderstatus, leveransstatistik, lönsamhet och förfallna betalningar. Via surfplattan kan du alltså alltid få koll på de senaste händelserna inför ett kundmöte. Appen hämtar händelserna direkt från företagets ERP-system.

Läs mer i broschyren

Service

Fältservice

Läs mer

Fältservice

Uppdaterad elektronisk dagsplanering för fältservicetekniker

Appen ger fältservicetekniker en ständigt uppdaterad bild av planerade uppdrag. Från kalenderöversikten kan teknikern välja ett uppdrag och automatiskt registrera tidsåtgången med hjälp av start- och stopptider. Reservdelar som använts kan också registreras eller skannas in. Det finns även stöd för fotodokumentation.

 Läs mer i broschyren

Intern service

Läs mer

Intern service

Uppdaterad dagsplanering för interna servicetekniker

Appen informerar interna servicetekniker om både planerade underhållsuppgifter och akuta felkorrigeringar och larm. Från översikten kan teknikern välja ett uppdrag och automatiskt registrera tidsåtgången med hjälp av start- och stopptider. Reservdelar som använts kan också registreras eller skannas in. Det finns även stöd för fotodokumentation.

Läs mer i broschyren

Underhåll av maskiner och utrustning

Läs mer

Underhåll av maskiner och utrustning

Gör livet enklare för serviceteknikerna

Den här appen är en avancerad lösning som stödjer serviceteknikernas arbete med att underhålla maskiner och utrustning. Appen ger åtkomst till upplysningar om jobb, kunder och typ av ärende. Teknikern kan också registrera detaljerad information om utförda serviceuppdrag. De registrerade uppgifterna överförs sedan direkt till ERP-systemet.

Läs mer i broschyren

Produktion

Jobböversikt

Läs mer

Jobböversikt

En papperslös och ständigt uppdaterad jobblista för produktionsmedarbetare

Appen ger en översikt över planerade jobb och jobbsekvenser för alla produktionsmedarbetare. Översikten är ständigt uppdaterad med registrerade jobb för veckan, dagen eller skiftet. Översikten kan filtreras och sorteras på olika sätt. Det går också att sortera jobben i prioritetsordning, vilket kan vara användbart exempelvis för självstyrande grupper där det inte gjorts någon sekvensplanering.

Läs mer i broschyren

Lager

Varuinformation

Läs mer

Varuinformation

Åtkomst till varusortimentet på byggmarknader

Appen ger medarbetare på byggmarknader och brädgårdar möjlighet att snabbt och effektivt komma åt varusortimentet. Medarbetarna kan söka efter varor via fritext eller genom att skanna EAN-numret med enhetens kamera. Appen visar en rad centrala upplysningar om varan, häribland standardpriser, lagersaldo och leverantörsinformation. Den ger även åtkomst till ByggeBasen.

Läs mer i broschyren

Cyklisk lagerstatus

Läs mer

Cyklisk lagerstatus

Eliminera behovet av traditionella handterminaler vid cyklisk inventering

Inventeringen planeras av backend-funktionen och användaren kan välja någon av de aktiva inventeringskategorierna. Sedan leds användaren genom de varor och lager som ingår i kategorin. Varorna identifieras genom att streckkoden skannas, varpå rätt antal skrivs in. Felaktiga eller nya lagerplatser kan också registreras.

Läs mer i broschyren

Plockning

Läs mer

Plockning

Eliminera behovet av traditionella handterminaler vid varuplock på lagret

Appen stödjer plockning av varor för leverans. På startsidan kan användaren få en överblick över omfattningen och välja något av de planerade plockningsuppdragen. Sedan guidas användaren genom en bestämd plockningsrutt och bekräftar på detaljbilden att varorna har plockats. Beroende på konfiguration kan användaren också bekräfta plockningen genom att skanna in kontrollkoden.

Läs mer i broschyren

Planerad lagerflytt

Läs mer

Planerad lagerflytt

Eliminera behovet av traditionella handterminaler vid planerad lagerflytt

Appen stödjer planerade lagerflyttar. På startsidan kan användaren se de planerade flyttarna. En flytt kan enkelt bekräftas i detaljbilden. Beroende på konfiguration kan användaren också bekräfta flytten genom att skanna in en kontrollkod i form av varunummer, lokaliseringsnummer eller annat.

Läs mer i broschyren

Lagerflytt

Läs mer

Lagerflytt

Använd mobila enheter vid lagerflytt och eliminera behovet av handterminaler

Appen används i samband med lagerflyttar. Lagersaldot kan identifieras genom att skanna in varunummer, lokaliseringsnummer eller partinummer. Om det finns flera saldon behöver användaren bara klicka sig in på det rätta. Ny placering kan väljas från en lista eller skannas in via en streckkod.

.

 Läs mer i broschyren

Inventering

Läs mer

Inventering

Eliminera behovet av handterminallösningar vid inventering

Appen kan användas vid inventering. Användaren väljer då bara något av de planerade inventeringsuppdragen på startsidan. Ett inventeringsuppdrag har ett antal rader som svara mot de lagersaldon som ska inventeras. På startsidan kan användaren se uppdragens omfattning och status utifrån antalet räknade rader och det totala antalet rader. Den mängd som räknats vid inventeringen läggs in eller redigeras från det virtuella tangentbordet.

Läs mer i broschyren

It-administration

Användaradministration

Läs mer

Användaradministration

Enkel och smidig administration av systemets användare

Den här appen låter administratörer snabbt utföra enkla och vanligt förekommande uppgifter från mobil eller surfplatta. Det kan till exempel vara att återaktivera en användare eller tilldela lösenord. Startbilden visar en lista över systemets användare där man snabbt kan söka efter eller filtrera på ERP- och webbanvändare.

Läs mer i broschyren

Systemadministration

Läs mer

Systemadministration

Enkel och smidig driftstyrning av affärssysten, när och var som helst

Med appen kan administratörer utföra många av de vanligaste driftstyrnings- och driftsövervakningsuppgifterna från sin mobil eller surfplatta. Alla vanliga systemkommandon finns i en mobil version direkt i appen, vilket underlättar för den som ansvarar för driftstyrningen.

Läs mer i broschyren

Användarnas arbetsuppgifter

Läs mer

Användarnas arbetsuppgifter

Överblick över användare och deras arbetsuppgifter

Via appen kan du söka efter användare och deras arbetsuppgifter med en snabb fritextsökning. Från översiktsbilden kan användaren snabbt trycka sig vidare till fler upplysningar om uppgiften och en detaljerad jobblogg. Därmed kan systemadministratörer och arbetsledare alltid lätt få överblick.

Läs mer i broschyren

Transportbranschen

Fraktkalkylator

Läs mer

Fraktkalkylator

Få en snabb prisuppgift på frakt från A till B

Appen gör det möjligt att beräkna priset på ett enkelt fraktuppdrag där en viss mängd och viss typ av gods ska transporteras från A till B. En av de största fördelarna är att man kan ge "strökunder" svar på nolltid. Beräkningen baseras på standardofferter och det finns även en mall för att skicka offert med e-post.

Läs mer i broschyren

Mappöversikt

Läs mer

Mappöversikt

Få snabb överblick över pågående transporter

Med appen kan logistiker snabbt få överblick över sina pågående transportuppdrag. Ikoner visar senaste anmälda status för bilarna, och kontaktuppgifter till föraren visas också. Inbokade transporter kan vid behov bokas av eller bokas om och eventuellt flyttas till en annan mapp.

Läs mer i broschyren

Resursöversikt

Läs mer

Resursöversikt

Få en ögonblicksbild av tillgängliga resurser

Appen ger en ögonblicksbild av de resurser som är tillgängliga. En översiktsbild visar aktuell status och en rad uppgifter om lastbilar och släp. Integration med ett bakomliggande system för bilparksstyrning gör att det dessutom går att följa resurserna på kartan i den mobila enheten.

Läs mer i broschyren

Mappstatistik

Läs mer

Mappstatistik

Få överblick över statistiken för körningar

Appen ger en överblick över de delar av en uppdragsmapp som speditören har åtkomst till. Den visar överordnad statistik för den valda perioden, till exempel totalsiffror för omsättning, kostnader och täckningsbidrag. Siffrorna kan jämföras med tidigare perioder och utvalda uppgifter kan också visas grafiskt i diagram.

Läs mer i broschyren

Föraruppdrag

Läs mer

Föraruppdrag

Få överblick över dagens föraruppdrag

Med den här appen får dina egna förare eller förarna hos dina partner enkelt en överskådlig bild av dagens uppgifter. Det behövs inga körlistor på papper och förarnas lista är alltid uppdaterad. Den visar till exempel eventuella ändringar i körplaneringen som görs hemma på kontoret och kartuppgifter för lastnings- och lossningspunkter.

 Läs mer i broschyren

Sökning efter fraktuppdrag

Läs mer

Sökning efter fraktuppdrag

Snabb överblick över och sökning bland fraktuppdrag

I appen går det att göra fritextsökningar i aktiva fraktuppdrag. Från överblicksbilden kan användaren trycka sig vidare och se fler uppgifter samt aktuell status för uppdraget, bland annat med en kartbild över transporten. Därmed kan speditörens medarbetare alltid lätt få överblick.

Läs mer i broschyren

Advokater

Mina ärenden

Läs mer

Mina ärenden

Kom åt alla dina ärenden i mobilen

Med appen kan advokater och andra medarbetare på advokatbyrån komma åt sina egna ärenden direkt i mobilen. Det går att växla mellan "Mina ärenden" och "Förvalda ärenden". Det går även att söka bland dem. Från ärendeöversikten går det att komma åt en rad basuppgifter, t.ex. om parterna i ärendet. Där visas också en överblick över ärendegången med de senaste händelserna överst. Det går även att registrera tidsåtgång.

Läs mer i broschyren

Public

ByggeBasen

Läs mer

ByggeBasen

Direktåtkomst till ByggeBasen

Med appen kan hantverkare och privatpersoner komma åt information om sortimentet i ByggeBasen, exempelvis monteringsanvisningar, säkerhetsdatablad och REACH-dokument. Appen kan anpassas för behoven på olika brädgårdar eller byggmarknader.

Läs mer i broschyren

Evenemang

Läs mer

Evenemang

Ersätt det tryckta konferensprogrammet med en elegant mobil lösning

Appen ersätter ett tryckt konferensprogram och gör att ändringar kan göras i sista stund. Det går också att publicera mycket mer bakgrundsmaterial än i tryckta program liksom att använda dynamiskt material. Användaren har all relevant information till hands utan att bära runt på det tryckta programmet. När det finns parallella programpunkter får varje användare ett personligt program.

Läs mer i broschyren

Rådgivning, lösningar och it-tjänster

  • Rådgivning
  • Affärssystem
  • Business Analytics
  • CRM, CEM & Collaboration
  • Application Services
  • Infrastructure Services
  • Service & Support
Tillbaka
Nästa

Kundreferenser

  • Venue Retail Group

    Venue har haft butiksdatalösningen FACKTA POS sedan 1999 och idag använder de även kundklubbsystemet FACKTA CRM.

Nyheter och artiklar

Article /  THRIVE
Tre utmaningar för it-chefer
Article /  THRIVE
Tre viktiga budskap till it-chefer: Så hanterar du risker i samband med omställningar