Full kontroll – från första kundkontakt till slutleverans

 • Effektivisera värdekedjan och förenkla dina projekt och processer
 • Leverera kvalitetsprojekt som uppfyller alla förväntningar på efterlevnad
 • Få bättre affärsinformation så att du kan fatta bättre beslut

Branschkunskap och trender

 • EG utsett till Årets Microsoftpartner
 • 7 digitala trender inom produktion för 2017
 • 11 saker som du kan använda machine learning till inom produktion
Tillbaka
Nästa

EG utsett till Årets Microsoftpartner inom affärs- och kundvårdssystem

Det skandinaviska it-tjänsteföretaget EG var tidigt ute med att bygga upp kompetens inom Microsoft Dynamics 365 och har en tydlig implementeringsmodell för att möta digitaliseringen. Nu står det klart att EG för första gången tar hem priset Årets Microsoftpartner inom kategorin affärs- och kundvårdssystem i Sverige.

Läs mer
EG Sverige

7 digitala trender inom produktion för 2017

Digitaliseringen går allt snabbare. Under 2016 såg vi att molnet och Business Analytics fått genomslag på bred front. Vi tar en titt på sju digitala trender som produktionsverksamheter bör ha koll på under 2017.

Läs mer
7 digitala trender

11 saker som du kan använda machine learning till inom produktion

De möjligheter som digitaliseringen innebär har redan förändrat sättet som vi gör affärer på. I den här artikeln listar vi 11 saker som du kan använda machine learning till inom produktion.

Läs mer
Machine learning

End-to-end-support för ditt företag

Med EG:s branschlösning utökas den omfattande kärnfunktionaliteten i Microsoft Dynamics 365 och AX med fler funktioner som stödjer ditt projektorienterade företags växlande behov. 

 • Manufacturing Execution System (MES)
 • Project Quotation
 • Project Evaluation
 • Global Data Management
 • Dokumenthandtering
 • EG BI för Dynamics
 • Arbetsflöde för fakturahantering
Tillbaka
Nästa

Effektivisera produktionen

EG Blue och MES ger dig detaljerad överblick över närvaro och arbetsuppgiftsregistrering med hjälp av funktioner som instämpling/utstämpling, tidrapporter, registrering av spill, kvalitetssäkring, service och underhåll. 

Läs mer om MES

Gör en noggrann offertberäkning baserat på tidigare erfarenheter

EG Project Quotation förenklar och effektiviserar din manuella offertprocess. Mallar som bygger på tidigare offerter hjälper dig utnyttja information och erfarenheter från tidigare 

Se mer i denna videopresentation.

Säker prognos och uppföljning av projektlönsamheten

EG Project Evaluation samlar information från hela Dynamics och ger dig god överblick över ekonomin i dina projekt. Du kan se aktuell status i förhållande till budgeten och förutse lönsamheten mot bakgrund av de förväntade projektkostnaderna.

Därmed kan du snabbt gripa in för att undvika förluster på lång sikt och säkra slutresultatet. 

Läs mer om projektutvärdering som ger insikter

Dela och administrera data över avdelningsgränserna

Med EG Global Data Management kan du skapa transparens, enhetlighet och sammanhang och styra företagsdata inom hela organisationen, samtidigt som enskilda enheters behov tillgodoses. 

Läs mer om Global Data Management

Få full överblick över dina uppdrag och projekt

EG CrossWork är en lösning som bygger på Microsoft SharePoint och som ger dig överblick och snabb åtkomst till pågående uppdrag, order, leveranser, avtal med mera i Dynamics, Office, CRM, osv. 

Läs mer om dokumenthandtering

Få enkel åtkomst till relevant och uppdaterad affärsinformation

EG BI för Dynamics bygger på Microsoft SQL Online och gör det lättare för dig att fatta välgrundade beslut. Data presenteras i realtid och i strukturerade, intuitiva format. 

Läs mer om EG BI för Microsoft Dynamics AX

Effektivisera dina faktureringsrutiner

Få överblick, snabba upp godkännandet av fakturor, förbättra likviditeten och minska behovet av påminnelser och räntefakturor. 

Läs mer om ExFlow fakuraattestering

Rådgivning, lösningar och it-tjänster

 • Rådgivning
 • Affärssystem
 • Business Analytics
 • CRM, CEM & Collaboration
 • Application Services
 • Infrastructure Services
 • Service & Support
Tillbaka
Nästa

Kundreferenser

 • Förebygg istället för att släcka bränder

  Foodservice Danmark har frigjort resurser och säkerställt stabil it-drift med hjälp av Application Management Services från EG.

 • MOCON Europe

  MOCON Europe fick insikt om osynliga problem

 • Granngården

  Konkurrensen inom detaljhandeln blir allt hårdare och prispressen blir mer och mer påtaglig. Granngården hade tidigare svårt att utveckla affären med hjälp av lösningen som tidigare användes. En av de främsta utmaningarna var att förverkliga omnikanalstrategin, det vill säga att skapa den bästa sömlösa upplevelsen för sina kunder oavsett kanal.

 • Vidinge Grönt

  Salladsproducenten Vidinge Grönt AB växer och expanderar sin verksamhet och för att klara sin tillväxtplan så satsar de nu på ett modernt IT stöd!

 • Eurostep

  Eurostep levererar mjukvara med tillhörande tjänster och tillhandahåller standardbaserade lösningar för Collaborative PLM - "Collaborative Product Lifecycle Management".

 • Fyrklövern AB

  Sedan december 2011 har Fyrklövern AB använt Microsoft Dynamics AX som affärssystem, och lika länge har de samarbetat med EG.

 • Orifarm

  Med en Microsoft Dynamics AX 2009-lösning från EG har Orifarm återvunnit sin konkurrenskraft och uppnått en årlig besparing på nio miljoner euro.

 • Copenhagen Malmö Port

  Copenhagen Malmö Port väljer Microsoft Dynamics AX2012.

 • Psykologpartners

  Microsoft Dynamics AX 2012 var nyckel till Psykologipartners nya systemstöd. I en expanderande verksamhet behövs ett systemstöd som är både flexibelt och kraftfullt något som Psykologipartners hittade i Microsoft Dynamics AX 2012 och som implementerades under 2012 av EG Medius.

EG har sålt sin serviceverksamhet till DXC Technology

 

Vi har därför delat upp vår websida i två: EG Sverige och EG's serviceverksamhet.