EG hanterar dina uppgifter mycket noggrant

EG behandlar dagligen uppgifter om organisationer och företag, och därmed också om hundratusentals medborgare i många olika länder.

Därför följer vi EU:s dataskyddsförordning och gör varje dag allt vi kan för att ta väl hand om uppgifterna.

EG compliance